Ułatwienia dostępu

Edukacja seksualna. Ocena dopuszczająca?

Grantobiorca: Stowarzyszenie Queerowy Maj
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 115 080,00 EUR
Partnerzy: Kvenréttindafélag Íslands (Islandia)
Czas realizacji: 01.12.2021-30.11.2023

Sytuację edukacji seksualnej w Polsce dobrze ilustruje fakt, że obecnie w polskim systemie edukacji taki termin nie istnieje. Zajęcia zawierające elementy edukacji seksualnej są prowadzone pod nazwą „wychowanie do życia w rodzinie”. Program zajęć nie zmienił się od lat 90. XX wieku, czyli od czasu, gdy ten przedmiot wprowadzono do polskich szkół. Zgodnie z publikacją „Good Sex Ed. Sexual Education in Europe” (2021), edukacja seksualna wykorzystująca rzetelną wiedzę naukową przyczynia się do zmniejszenia liczby zakażeń przenoszonych drogą płciową i przeciwdziałania zjawisku przemocy seksualnej. Celem naszego projektu jest analiza stanu edukacji seksualnej w Polsce, a w szczególności podstawy programowej Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz sposobu jej realizacji. Oceniamy jakość podręczników rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do zajęć z wychowania do życia w rodzinie. Prowadzimy badanie ankietowe stanu edukacji seksualnej z perspektywy uczniów, rodziców oraz nauczycieli zobowiązanych do prowadzenia zajęć. W ramach projektu przygotowujemy raport o sytuacji edukacji seksualnej w Polsce. Opisujemy w nim aktualnie promowane treści dotyczące edukacji seksualnej, treści niezgodne z aktualnym stanem wiedzy oraz zagadnienia, które są pomijane, a powinny się znaleźć w programie nauczania. Na podstawie raportu opracowujemy rekomendacje dotyczące wymaganych aktualizacji programu nauczania. Wykorzystujemy je w prowadzeniu działań rzeczniczych w instytucjach państwowych i samorządowych, takich jak Ministerstwo Edukacji i Nauki, kuratoria oświaty oraz wydziały oświaty jednostek samorządu terytorialnego. Partnerem projektu jest islandzka organizacja Kvenréttindafélag Íslands, która zajmuje się rzecznictwem na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, praw osób LGBTQIA oraz edukacji bez dyskryminacji.