Ułatwienia dostępu

Demokracja w branżówkach – innowacyjne podejście do samorządu uczniowskiego w szkołach branżowych

Grantobiorca: Fundacja Civis Polonus
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 93 627,13 EUR
Partnerzy: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Czas realizacji: 01.11.2022-30.04.2024

W tym projekcie rozwijamy kompetencje obywatelskie uczniów i uczennic szkół branżowych poprzez wzmocnienie demokratycznej funkcji samorządów uczniowskich. Samorządy uczniowskie są jedną z najważniejszych przestrzeni dawania młodym ludziom pozytywnych, osobistych doświadczeń aktywności obywatelskich takich jak: udział w wyborach, tworzenie prawa i reguł, wpływanie na decyzje dotyczące wspólnoty szkolnej i podejmowanie oddolnych działań uczniowskich. Gdy te procedury działają, uczniowie i uczennice poznają kulturę demokratyczną i uczą się jej w działaniu. Nasz projekt jest potrzebny, ponieważ uczniowie szkół branżowych mają mniej okazji do rozwijania kompetencji obywatelskich w porównaniu z uczniami innych typów szkól ponadpodstawowych. Według badań CBOS (2018), 58% absolwentów szkół branżowych określa swoje zainteresowanie polityką jako nikłe lub żadne. W przypadku absolwentów liceów to odpowiednio 32%. Celem projektu jest opracowanie modelu działania samorządu uczniowskiego, który pozwala na rozwijanie demokratycznych i obywatelskich umiejętności w praktyce oraz na udział wszystkich uczniów w danej szkole branżowej w procedurach demokratycznych. Chcemy wdrożyć ten model w 6 szkołach branżowych. Naszym partnerem jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.