Ułatwienia dostępu

Czerwone światło na Twojej GRANICY

Grantobiorca: Fundacja Rozwoju i Edukacji ProEdu
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 247,65 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.11.2022-31.10.2023

Projekt odpowiada na problem braku umiejętności ochrony granic osobistych i obrony własnej u młodych osób, które doświadczyły przemocy. Przemoc wobec dzieci i młodzieży jest poważnym problemem społecznym. Doświadczenie krzywdzenia stanowi poważne zagrożenie rozwoju, zdrowia i bezpieczeństwa dziecka. Dzieci doświadczają przemocy zarówno w swoich domach, jak i w gronie rówieśników. Niezwykle ważne jest uczenie dzieci i młodzieży umiejętności ochrony swoich granic. W tym projekcie uczymy ochrony własnych granic i obrony własnej 550 dzieci i 50 profesjonalistów i profesjonalistek pracujących z nimi w województwie lubelskim. W tym celu opracowujemy i testujemy grę „Czerwone światło na Twojej granicy”, z której będą mogły korzystać osoby pracujące z dziećmi oraz rodzice. Celem gry jest kształtowanie umiejętności ochrony granic przez dzieci w sposób konstruktywny i akceptowalny społecznie. Grę będzie można pobrać ze strony internetowej w języku polskim i ukraińskim wraz z instrukcją i konspektem realizacji zajęć. Ponadto w ramach projektu organizujemy konferencję online „Granice – stawianie czy edukowanie?”, prowadzimy warsztaty dla dzieci oraz edukatorów i edukatorek z wykorzystaniem gry, realizujemy inicjatywy edukacyjne dla dzieci. W ramach działań upowszechniających projekt opublikujemy film dotyczący sposobu pracy z grą „Czerwone światło na Twojej granicy”.