Ułatwienia dostępu

Autyzm na zielono! – ekowolontariat

Grantobiorca: Fundacja bioAutyzm
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 22 610,94 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 31.12.2021-30.06.2023

Rodziny osób z autyzmem często doświadczają izolacji społecznej i kryzysów psychicznych. Towarzyszy im poczucie bezsilności, bycia niepotrzebnym obciążeniem dla społeczeństwa. W tym projekcie chcemy pokazać, że osoby z autyzmem, ich bliscy czy opiekunowie mogą wspólnie działać na rzecz środowiska i dzięki temu czuć się częścią społeczności. Nasze wieloletnie doświadczenia pokazały, że praca metodą coachingu kryzysowego, której celem jest przełamanie bierności i bezsilności oraz zmniejszenie stresu, przynosiła efekty między innymi w postaci rozwoju postaw prospołecznych. W ramach projektu wykorzystujemy tę metodę w pracy z 24 opiekunami dzieci i młodzieży z autyzmem, prowadzimy dla nich również warsztaty na temat komunikacji i wolontariatu. Organizujemy wyjazdowe warsztaty dotyczące wolontariatu i edukacji ekologicznej dla starszych dzieci i nastolatków z autyzmem. Tak przygotowana grupa 48 osób – dzieci, młodzieży z autyzmem i opiekunów – będzie pełnić rolę „ekowolontariuszy” dla lokalnej społeczności. We współpracy z organizacjami pozarządowymi uczestnicy i uczestniczki projektu sami opracowują plan działań dotyczących między innymi opieki nad bezdomnymi zwierzętami, sprzątania terenów zielonych czy sadzenia roślin w miejscach publicznych. Wolontariat pomoże wzmocnić więzi rodzinne, a wspólne działania osób zaangażowanych w projekt pokażą innym, jak razem aktywnie spędzać czas. W ramach projektu powstaje punkt aktywności społecznej, w którym grupa rodziców już zaangażowanych w nasze działania dzieli się doświadczeniem, motywuje do aktywności społecznej, odpowiada na potrzeby środowiska.