Podsumowanie naboru wniosków w 1. konkursie grantowym

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Podsumowanie naboru wniosków w 1. konkursie grantowym

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.
Share on facebook
Share on twitter

W 1. konkursie grantowym na projekty tematyczne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wpłynęło 716 wniosków, w tym: 345 w ścieżce na duże granty oraz 371 w ścieżce na małe granty. 

Wnioski trafiły do oceny formalnej, której wyniki ogłosimy do 11 czerwca br. Wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone do 30 września br.

Projekty powinny wpisywać się w trzy obszary wsparcia Programu:

 1. Ochrona praw człowieka (wpłynęły 104 wnioski, w tym: 45 w ścieżce na duże granty i 59 w ścieżce na małe granty);
 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu (wpłynęły 302 wnioski, w tym: 151 w ścieżce na duże granty i 151 w ścieżce na małe granty);
 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (wpłynęło 310 wniosków, w tym: 149 w ścieżce na duże granty i 161 w ścieżce na małe granty).

 
Dodatkowo każdy Wnioskodawca mógł ubiegać się o środki na rozwój instytucjonalny w 4. obszarze (Wsparcie rozwoju sektora społecznego).

Wnioskodawcami są organizacje z siedzibami we wszystkich województwach:

 • z dolnośląskiego wpłynęło 79 wniosków (na duże granty – 41, na małe – 38),
 • z kujawsko-pomorskiego – 30 wniosków (na duże granty – 12, na małe – 18),
 • z lubelskiego – 43 wnioski (na duże granty – 21, na małe – 22),
 • z lubuskiego – 18 wniosków (na duże granty – 7, na małe – 11),
 • z łódzkiego – 30 wniosków (na duże granty – 11, na małe – 19),
 • z małopolskiego – 74 wnioski (na duże granty – 43, na małe – 31),
 • z mazowieckiego – 124 wnioski (na duże granty – 64, na małe – 60),
 • z opolskiego – 22 wnioski (na duże granty – 11, na małe – 11),
 • z podkarpackiego – 24 wnioski (na duże granty – 5, na małe – 19),
 • z podlaskiego – 25 wniosków (na duże granty – 18, na małe – 7),
 • z pomorskiego – 38 wniosków (na duże granty – 18, na małe – 20),
 • ze śląskiego – 68 wniosków (na duże granty – 27, na małe – 41),
 • ze świętokrzyskiego – 20 wniosków (na duże granty – 11, na małe – 9),
 • z warmińsko-mazurskiego – 38 wniosków (na duże granty – 24, na małe – 14),
 • z wielkopolskiego – 52 wnioski (na duże granty – 19, na małe – 33),
 • z zachodniopomorskiego – 31 wniosków (na duże granty – 13, na małe – 18). 

 
W ramach konkursu zostały też zawiązane (lub były rozwijane) liczne partnerstwa krajowe i międzynarodowe:

 • 250 organizacji złożyło wniosek w partnerstwie z innymi podmiotami z Polski;
 • 64 organizacje złożyły wniosek w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców;
 • 21 organizacji złożyło wniosek w partnerstwie z podmiotami z innych Państw-Beneficjentów(poza Polską);
 • 10 organizacji złożyło wniosek w partnerstwie z podmiotami z państw ościennych (Białorusi i Ukrainy);
 • 4 organizacje złożyły wniosek w partnerstwie z organizacjami międzynarodowymi.

 
Jesienią br. zostanie ogłoszony kolejny konkurs – nabór ciągły na projekty interwencyjne, a na początku 2022 r. – drugi konkurs na projekty tematyczne.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter

Najnowsze aktualności