Ułatwienia dostępu

Zarządzanie finansami w 2. konkursie tematycznym

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium dla Grantobiorców 2. konkursu tematycznego Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Webinarium odbyło się 3 sierpnia 2022 r.

Osobą prezentującą była Dorota Głażewska-Ziemilska – kier. ds. finansowych Programu, pracująca w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Webinarium prowadziła Adriana Skutyńska – koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 01:59:29.

Nagranie z tłumaczeniem na polski język migowy.

Plan prezentacji:

  • 00:00:00-00:02:12: Powitanie
  • 00:02:13-00:44:58: Część 1. Koszty kwalifikowane, bezpośrednie i pośrednie
  • 00:44:59-01:23:36: Część 2. Zarządzanie finansowe. Modyfikacje budżetowe
  • 01:23:36-01:34:52: Część 3. Rozliczenie dotacji
  • 01:34:52-01:59:29: Sesja pytań i odpowiedzi

Do pobrania: