Ułatwienia dostępu

Konkurs instytucjonalny – założenia i kwestie formalne

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium informacyjnego o konkursie na granty instytucjonalne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Webinarium odbyło się 8 kwietnia 2022 r.

Osobami prezentującymi były:

  • Katarzyna Zakroczymska – dyrektorka Programu, pracuje w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego,
  • Magdalena Krasowska-Igras – w ramach Programu kieruje zespołem komunikacyjnym i odpowiada za działania edukacyjne skierowane do przedstawicielek i przedstawicieli sektora społecznego, pracuje w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Webinarium prowadziła Bogna Mrozowska – koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Członkini zespołu komunikacyjnego Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 01:16:39.

Nagranie z tłumaczeniem na polski język migowy oraz napisami.

00:00-06:55: Wprowadzenie
06:56-38:14: Część 1: Zasady udziału w konkursie instytucjonalnym
38:15-01:14:04: Część 2: Wniosek, dokumentacja i karty oceny

Do pobrania: