Ułatwienia dostępu

Projekt: Eko podwórko – łodzianie dla klimatu
Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska)

To bardzo udany przykład działań proekologicznych i społecznych realizowanych przez organizację “od kultury”. Fundacja Lux Pro Monumentis z Łodzi – bo o niej mowa, zdecydowała się na realizację ekoprojektu. Jego specyfiką jest mariaż ekologii, estetyki i sztuki oraz działania na rzecz dobrostanu ludzi i ich otoczenia jednocześnie. Przykład projektu Eko podwórko pokazuje, że to działa!

Marzyło nam się, aby łódzkie podwórka stały się pięknymi miejscami, wypełnionymi zielenią. Krótko mówiąc nasz cel to zmienić miejską betonozę w prawdziwie zieloną dżunglę! A wszystko po to, żeby poprawić stan ekosystemów, zwiększyć bioróżnorodność i świadomość ekologiczną łodzian.
W ramach projektu mieszkańcy i mieszkanki Łodzi, chcący zmienić swoje podwórka na lepsze, bardziej zielone i przyjemne, mogli je samodzielnie zgłaszać do Fundacji, za pośrednictwem prostego formularza. Ostatecznie wytypowane zostały trzy łódzkie podwórka na terenie śródmieścia, które przeszły zieloną metamorfozę. Posadzono tam krzewy, trawy oraz roślin pnące. Mieszkańcy zostali też zaproszeni na warsztaty z projektowania mebli i obiektów ogrodowych, dzięki temu zostali współtwórcami koncepcji hamaków, ławek czy altan. Do pozostawienia twórczego śladu w odmienianych przestrzeniach zostali też zaproszeni lokalni artyści.
Chodziło o zmobilizowanie ludzi do aktywności na rzecz ochrony środowiska “po sąsiedzku”. Drugim celem była poprawa jakości ich życia na co dzień. W ramach projektu odbyły się więc warsztaty projektowania ogrodów sąsiedzkich, połączone ze spacerami badawczymi oraz pracami ogrodniczymi na rewitalizowanych podwórkach. Mieszkańcy przedstawiali najpierw swoje koncepcje, a potem w konsultacji z architektem krajobrazu, biologiem i ogrodnikiem, wybierali rośliny, tworzyli docelowe kompozycje i uczyli się, jak dbać o posadzone rośliny.

Zielone, piękne i prospołeczne

W ekopodwórkach nie chodziło więc tylko o zieleń, ale też o estetykę i społecznościowy wymiar rewitalizowanych przestrzeni. Pytanie “Jak zmienić przestrzeń, żeby choć w małej skali przeciwdziałać skutkom globalnego ocieplenia?” było więc równoważne z pytaniem “Jak otoczenie może działać na zmysły oraz zwiększać komfort i integrację mieszkańców?”.
Kto choć raz odwiedził Łódź, na pewno dostrzegł magię bijącą z miejskich podwórek. Łódzkie podwórka są wyjątkowymi przestrzeniami w głębi kamienic, w których odbija się nietuzinkowy charakter miasta. Niektóre wąskie i chłodne, inne eleganckie i odmienione dziełami sztuki. To w podwórkach odnajdziemy czarującą mozaikę ze szkieł Joanny Rajkowskiej, zabytkową kuczkę będącą symbolem Łodzi czterech kultur czy baśniowe malowidło Wojciecha Siudmaka – piszą realizatorzy projektu.
Pośród tych fantastycznych miejsc znajdują się również podwórka nadgryzione zębem czasu, szare i zapomniane. Wypełnione betonem i pozbawione roślinności, nie mogą być dla mieszkańców źródłem radości, dobrej energii czy przyjemności. Nie widząc perspektyw zmiany, mieszkańcy nie traktują podwórek, jako własnej przestrzeni i nie podejmują w nich żadnej aktywności.
Projektem „Eko podwórko – łodzianie dla klimatu” chcieliśmy zmienić ten smutny stan rzeczy. Chcemy, aby łódzkie podwórka stały się pięknymi miejscami, wypełnionymi zielenią i zachęcającymi do przebywania w nich. Miejscami zwiększającymi miejską bioróżnorodność i świadomość ekologiczną mieszkańców, małymi płucami Łodzi – dodają.

Opracowane na podstawie: http://www.lmf.com.pl/, https://www.facebook.com/LightMoveFestival

Multimedia:
https://www.facebook.com/watch/?v=685316516309353
https://www.facebook.com/LightMoveFestival/videos/387459183213764/

Więcej informacji o projekcie znajdziesz w Wyszukiwarce na naszej stronie