Ułatwienia dostępu

Nie „Dziewczyneczki”. Kobiety w chirurgii

Projekt: Ostre cięcie przeciwko dyskryminacji w ochronie zdrowia
Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci)

Jesteśmy kobietami, matkami, lekarkami, pielęgniarkami i położnymi. Kochamy swoją pracę. Chcemy, żeby nasza pasja mogła się rozwijać́ w profesjonalnym, sprzyjającym i wspierającym środowisku. (…) Chcemy mobilizować́ kobiety do angażowania się w proces zmian w polskiej medycynie – mówią założycielki Fundacji Kobiety w chirurgii.

Liczymy się!

Zaczęło się od badania. Wzięło w nim udział ok. 500 lekarek, pielęgniarek i położnych – kobiet pracujących w specjalizacjach zabiegowych. Wyniki okazały się szokujące – aż 90% respondentek spotkało się z przejawami dyskryminacji w swoim miejscu pracy. Jednocześnie blisko połowa respondentek oczekiwała od Fundacji wsparcia prawnego oraz w przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy. Projekt „Ostre cięcie przeciwko dyskryminacji w ochronie zdrowia” był odpowiedzią na tę potrzebę.

Czym się objawia dyskryminacja kobiet w specjalizacjach zabiegowych?

Pokazują to konkretne wypowiedzi kobiet biorących udział w badaniu:

– Dyrektor (…) zwraca się do rezydentek „dziewczyneczki” na oficjalnych spotkaniach.

– Premie za nadwykonania tylko dla lekarzy, nie dla pielęgniarek.

A co dzieje się w przypadku postawienia granicy?

– Powiedzenie stop to skazanie się na odsunięcie od stołu operacyjnego. Raz się postawiłam w błahej sprawie – kara była dotkliwa.

– Nagminne wykreślanie nas z planu operacyjnego na rzecz czynności administracyjnych.

Co to znaczy? To znaczy, że dziewczyny robiły wypisy, opisy lub inne rzeczy związane z wypisywaniem papierów, zamiast iść na blok operacyjny – tłumaczy Małgorzata Nowosad, prezeska Fundacji Kobiety w chirurgii. I pyta: Jak wdrażać systemy antymobbingowe, antydyskryminacyjne w szpitalach? Pytanie nie jest takie, czy szpital [ten system] posiada, tylko na ile on jest efektywny i na ile – tak naprawdę – działa. […] Żeby nie była to jakaś kartka, gdzieś w segregatorze, z procedurą, tylko żebyśmy wiedziały, że to wsparcie jest realne.

Poradnik dla kobiet w ochronie zdrowia oraz ich pracodawców

W ramach projektu powstał, uwzględniający specyfikę pracy w zawodach medycznych, poradnik antydyskryminacyjny. Można w nim znaleźć najważniejsze definicje oraz odpowiedzi na dwa ważne pytania: jak rozpoznać dyskryminację i przemoc w miejscu pracy i jak reagować, kiedy doświadcza się przemocy lub dyskryminacji.

Sprzeciwiając się przemocy – zgłaszając skargi i wnosząc sprawy do sądu – tworzymy precedensy, które zachęcają kolejne osoby do przeciwstawiania się przemocy – pisze we wstępie Marta Musiejewska, członkini zarządu Fundacji Kobiety w chirurgii.

System jest dziurawy

Działania Fundacji wyszły poza te związane z edukacją antydyskryminacyjną. Medyczki pracujące w specjalizacjach zabiegowych doświadczające dyskryminacji, molestowania lub mobbingu mogły także skorzystać z bezpłatnych konsultacji prawnych oraz psychologicznych. System wsparcia w tych dwóch obszarach, też jest dziurawy. Pomoc psychologiczną mają zagwarantowaną strażacy czy policjanci, a medycy nie.

– A nasz praca jest bardzo obciążająca, to jest praca, która zostawia bardzo duży ślad na psychice i na pewno to wsparcie jest bardzo ważne. Trzeba się zastanowić dzisiaj, już systemowo, jak takie wsparcie zapewnić – dodaje Małgorzata Nowosad.

Kultura zarządzania w medycynie

Konferencja pod tym tytułem była okazją do dyskusji i podsumowań. Do udziału w niej organizatorki zaprosiły medyczki i medyków, w tym także osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych oraz zespoły kierownicze organizacji pozarządowych i przedstawicieli pokrewnych organizacji zajmujących się problemem nierównego traktowania na medycznym rynku pracy w Polsce.

 

Strona projektu: https://kobietywchirurgii.pl/projekty/ostre-ciecie-przeciwko-dyskryminacji/

Nagranie z konferencji “Kultura zarządzania w medycynie”

Poradnik antydyskryminacyjny dla kobiet w ochronie zdrowia oraz ich pracodawców

Raport z badania

Więcej o projekcie >>