Ułatwienia dostępu

CSOs at the forefront of refugees support – relacja z wydarzenia

Rysunek przedstawiający kobietę z siwymi włosami i w okularach oraz młodego mężczyznę rozmawiających ze sobą. Obie postaci wychylają się z dymków dialogowych.

CSOs at the forefront of refugees support – relacja z wydarzenia

Rysunek przedstawiający kobietę z siwymi włosami i w okularach oraz młodego mężczyznę rozmawiających ze sobą. Obie postaci wychylają się z dymków dialogowych.

13-15 listopada 2023 r. spotkaliśmy się w Warszawie na wydarzeniu „CSOs at the forefront of refugees support – common challenges and solutions”. W spotkaniu wzięło udział ponad sto osób reprezentujących kilkadziesiąt organizacji społecznych z kilkunastu krajów.

Rozmawialiśmy o doświadczeniach organizacji działających na rzecz osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, szukaliśmy rozwiązań dla wspólnych wyzwań oraz nawiązywaliśmy nowe relacje.

Wydarzenie otworzyły przedstawicielki zespołu Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny: Katarzyna Zakroczymska i Ewa Stokłuska. Podczas inauguracji ambasadorowie Norwegii i Islandii, Øystein Bø oraz Hannes Heimisson, a także przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Kevin J. Allen, podkreślili kluczową rolę organizacji społecznych w Polsce w prowadzeniu działań na rzecz osób z doświadczeniem uchodźstwa.

W pierwszym dniu rozmawialiśmy o wyzwaniach związanych z koordynacją działań w obliczu kryzysu oraz pułapkach, jakie napotykają rozrastające się nagle organizacje. Dzieliliśmy się dobrymi praktykami związanymi z integracją, wzmacnianiem osób z doświadczeniem uchodźstwa i osób ze społeczności przyjmujących oraz budowaniem międzysektorowych partnerstw. Jedna z sesji dotyczyła pozwów przeciwko organizacjom i osobom zabierającym głos w ważnych sprawach publicznych (SLAPP). Była też przestrzeń do rozmowy o doświadczeniach z granicy, obozów czy pracy z osobami narażonymi na dyskryminację krzyżową.

Drugiego dnia tematami przewodnimi były: rzecznictwo, współpraca z wolontariusz(k)ami, zbieranie danych i prowadzenie badań, a przede wszystkim przeciwdziałanie wypaleniu aktywistycznemu i zawodowemu. Jedna z grup warsztatowych pracowała też nad rekomendacjami organizacji społecznych dla darczyńców / grantodawców, które przekażemy przedstawiciel(k)om Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli. 

Wieczorem wybraliśmy się do Teatru Powszechnego na spektakl Strefy WolnoSłowa „Imperium” inspirowany Makbetem Szekspira oraz doświadczeniami z granicy polsko-białoruskiej. Po spektaklu odbyła się rozmowa z przedstawiciel(k)ami organizacji z Litwy, Łotwy i Polski, którzy opowiadali, jak wygląda sytuacja przy granicy i praca osób niosących pomoc, co spotyka w tych krajach osoby uchodźcze i jak na to wszystko reagują media, społeczeństwo czy artyści. 

Spotkanie zakończyło się wizytami studyjnymi w Warszawskiej Szkole Ukraińskiej, Fundacji Ocalenie oraz Fundacji Polskie Forum Migracyjne, którym bardzo dziękujemy za gościnę!

Wydarzenie było inicjatywą regionalną, realizowaną przez nas wspólnie z Programem Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, a także operatorami Programu Aktywni Obywatele z Chorwacji, Grecji, Litwy i Rumunii.

Pobierz program spotkania [ENG]

zdjęcia: Karolina Szczepocka

Udostępnij:

Najnowsze aktualności