Ułatwienia dostępu

PROGRAM

Znak Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Wzmacniamy organizacje społeczne w Polsce.
Działamy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość. 

Działaj z nami w tych obszarach

Organizacje mogą starać się o dofinansowanie swoich działań w jednym z następujących czterech obszarów:

Ochrona praw człowiekaDziałanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu


Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego

Wsparcie rozwoju sektora społecznego

Ellipse 31

Ważne daty

Tu znajdziesz daty wybranych, ważnych wydarzeń w Programie:

Aktualności

Rysunek przedstawiający kobietę z siwymi włosami i w okularach oraz młodego mężczyznę rozmawiających ze sobą. Obie postaci wychylają się z dymków dialogowych.

Dołącz do międzynarodowej inicjatywy „DEI in the NGO sector”

Do 19 sierpnia trwa nabór osób do udziału w inicjatywie regionalnej poświęconej DEI w sektorze pozarządowym. To międzynarodowe wydarzenie towarzyszy konferencji podsumowującej Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny i odbędzie się w Warszawie 25 i 26 września 2024 r.

Stwórz z nami program konferencji podsumowującej!

Konferencja podsumowująca Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny odbędzie się 26 września w Warszawie. Jeśli Twoja organizacja otrzymała grant w ramach naszego Programu, wypełnij krótką ankietę i stwórz wraz z nami program konferencji!

Dołącz do akcji „Otwarta, demokratyczna, zielona”

Zapraszamy do włączenia się w ogólnopolską akcję organizowaną w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny! 50 organizacji lub partnerstw, które zgłoszą się do akcji jako pierwsze, weźmie udział w konkursie na najlepszą relację. Nagrodą jest wizyta studyjna w Norwegii.

Jesteśmy tutaj, żeby pomagać 

Kliknij w mapę i skontaktuj się z konsultantką regionalną / konsultantem regionalnym. W przypadku pytań ogólnych dotyczących Programu możesz zadać pytanie konsultantce lub konsultantowi z dowolnego regionu.