Wyniki oceny formalnej w konkursie interwencyjnym (wnioski złożone do 20 listopada)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wyniki oceny formalnej w konkursie interwencyjnym (wnioski złożone do 20 listopada)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.
Share on facebook
Share on twitter

W konkursie na projekty interwencyjne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny między 21 października a 20 listopada 2021 roku wpłynęły 53 wnioski. Zakończyliśmy ich ocenę formalną. Do oceny merytorycznej przechodzi 49 wniosków.

Do pobrania:
Wyniki oceny formalnej (wnioski złożone 21.10.2021-20.11.2021)

Wszystkim Wnioskodawcom, których wnioski przeszły do oceny merytorycznej, serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie (którego wyniki ogłosimy do 23 grudnia br.). Wnioskodawców, których wnioski nie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej z przyczyn formalnych, zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach realizowanych w ramach Programu.

Karty oceny wniosków niedopuszczonych do oceny merytorycznej zostaną przesłane do Wnioskodawców drogą mailową w dniu 1 grudnia. Wnioskodawcy mają możliwość odwołania się od oceny formalnej (zgodnie z procedurą opisaną na s. 55 pierwszej części Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców):

  • W ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora informacji o niedopuszczeniu wniosku do oceny merytorycznej, Wnioskodawca może odwołać się od tej decyzji przesyłając odwołanie mailem na adres: odwolania.aofr@frdl.org.pl. Odwołania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Odwołanie powinno zawierać numer wniosku, nazwę organizacji (Wnioskodawcy) i uzasadnienie.
  • Odwołania zostaną rozpatrzone przez Operatora w ciągu 10 dni roboczych od daty ich otrzymania.
  • Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania od oceny formalnej podejmuje Dyrektorka Programu.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter

Najnowsze aktualności