Ułatwienia dostępu

Zmniejszenie ryzyka doświadczenia przemocy w rodzinie w środowisku uchodźców / migrantów

Grantobiorca: Fundacja HumanDoc
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 112 100,71 EUR
Partnerzy: Stiftelsen alternativ til vold (Norwegia)
Czas realizacji: 01.11.2022-01.11.2023

W tym projekcie zajmujemy się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinach uchodźczyń i migrantek, które przybyły do Polski z różnych krajów, w szczególności z Ukrainy. Osoby migranckie i uchodźcze znajdują się w złej kondycji psychicznej, mają za sobą traumatyczne doświadczenia, odczuwają dużą presję, a często również zespół stresu pourazowego. Są to czynniki, które mogą powodować wystąpienie przemocy w rodzinie. Osoby te są także narażone na przemoc ze strony innych osób w kraju przyjmującym. Przybyłe do Polski osoby z Ukrainy mieszkają zarówno w ośrodkach państwowych, jak i w niezweryfikowanych przez żadne instytucje mieszkaniach osób prywatnych. Już podczas pierwszych dni migracji media informowały o przypadkach przemocy doświadczanej przez uchodźczynie ze strony osób, które początkowo oferowały im pomoc. Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinach uchodźczyń i migrantek, zapewnienie ochrony uchodźczyniom i migrantkom oraz wsparcie merytoryczne polskich instytucji zajmujących się świadczeniem wsparcia w tym zakresie. W ramach projektu utworzyliśmy 6 klubów wsparcia prowadzonych przez liderki – uchodźczynie i migrantki. Prowadzimy kampanię skierowaną do uchodźczyń i migrantek, w ramach której przygotowujemy materiały edukacyjne w ich ojczystych językach. Opracowujemy poradnik dla polskich instytucji zajmujących się pomocą osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Pomagamy uchodźczyniom i migrantkom rozwijać ich kompetencje i zdobywać wiedzę na temat ich praw oraz możliwości ochrony przed przemocą. Chcemy także podnieść jakość usług świadczonych przez polskie instytucje zajmujące się udzialaniem wsparcia uchodźczyniom i migrantkom i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.