Ułatwienia dostępu

Zielona rewolucja – energetyka obywatelska w małych i średnich miastach

Grantobiorca: Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich
Dofinansowanie ze środków Programu: 101 808,61 EUR
Partnerzy: SINTEF AS (Norwegia)
Czas realizacji: 01.11.2022-30.04.2024

Celem projektu jest zwiększenie wpływu mieszkańców i mieszkanek na polityki lokalne oraz ożywienie i wzmocnienie idei oddolnego organizowania się społeczności energetycznych w małych i średnich miastach. Jest to odpowiedź na wyzwania związane z kryzysem ekonomicznym oraz rosnącą skalą ubóstwa energetycznego. Problemy te szczególnie dotyczą mieszkańców małych i średnich miast. Działamy w 6 miastach. Realizujemy kampanię informacyjną oraz cykl spotkań edukacyjnych, których celem jest przekazanie ludziom niezbędnej wiedzy i narzędzi do tworzenia polityk lokalnych. Prowadzimy diagnozę lokalnych polityk klimatycznych w miastach biorących udział w projekcie. Angażujemy mieszkańców i mieszkanki do tworzenia lokalnych społeczności energetycznych. Wykorzystujemy model kaskadowy, w którym przeszkoleni aktywiści i aktywistki ze społeczności energetycznych i z lokalnych organizacji pozarządowych będą przekazywać zdobytą wiedzę i umiejętności kolejnym osobom w swolim środowisku. Dzięki temu będziemy upowszechniać ideę energetyki społecznej jako metody transformacji energetycznej oraz sposobu na zapobieganie ubóstwu energetycznemu w mniejszych miejscowościach.