Ułatwienia dostępu

Wytchnienie

Grantobiorca: Fundacja Ktoś
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 28 041,13 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.11.2022-30.09.2023

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do bezpłatnej opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na niepełnosprawność lub podeszły wiek. Sprawowanie opieki wiąże się bardzo często z rezygnacją z udziału w życiu społecznym i zawodowym. Wiele osób zaniedbuje też swoje zdrowie i całkowicie rezygnuje ze swoich pasji i życiowych aspiracji. W Łodzi ponad 25 tys. osób nie podjęło pracy lub zrezygnowało z niej, by sprawować opiekę nad bliską osobą. W ramach projektu oferujemy usługę opieki wytchnieniowej opiekunom i opiekunkom mieszkającym w Łodzi. Pomagamy tym osobom realizować potrzeby, które ze względu na obowiązki opiekuńcze, nie były przez nie stawiane na pierwszym planie. Zapewniamy wsparcie opiekuna wytchnieniowego, pomoc psychologa, a także transport podopiecznego (np. na zajęcia lub do wybranego przez rodzinę miejsca). Prowadzimy także działania rzecznicze na rzecz zwiększenia dostępności bezpłatnej opieki wytchnieniowej w Łodzi. Projekt jest realizowany na terenie Łodzi w okresie 1.11.2022 do 31.05.2023 r.