Ułatwienia dostępu

Wsparcie i budowanie świadomości o osobach TQIA+

Grantobiorca: Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 042,85 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.11.2022-30.04.2024

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia najbardziej dyskryminowanym grupom wchodzącym w skład społeczności LGBTQIA+, czyli osobom różnorodnym płciowo (transpłciowym, niebinarnym, interpłciowym, queerowym) reprezentującym litery „TQIA+” w akronimie. Zapewniamy tym osobom wsparcie prawne i psychologiczne, zwiększamy świadomość społeczną i wiedzę o ich potrzebach, problemach i codziennym życiu. Wspieramy osoby TQIA+, które potrzebują pomocy prawnej, doświadczają przemocy lub dyskryminacji w pracy, na uczelni, czy w innych instytucjach, np. medycznych. Poradnia Prawno-Psychologiczna, która powstała w ramach projektu, zapewnia im wsparcie profesjonalnych prawników i psychologów, w szczególności dotyczące przeprowadzenia procesu tranzycji prawnej. Inicjujemy zmianę postrzegania i rozumienia osób TQIA+ poprzez edukację i budowanie doświadczeń. Dostrzegamy powoli wzrastające zrozumienie dla potrzeb lesbijek, gejów czy osób biseksualnych, natomiast ze względu na brak wiedzy, niską świadomość społeczną, a także powszechną dezinformację, sytuacja osób TQIA+ jest dramatyczna. Edukacja oparta na zdobywaniu doświadczeń i umiejętnym odpowiadaniu na pytania dotyczące płci, tożsamości i ekspresji zwiększy rozumienie i akceptację dla różnorodności. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są przede wszystkim osoby TQIA+ i ich rodziny, które skorzystają z pomocy Poradni oraz osoby, które pozyskają nową lub pogłębioną wiedzę o potrzebach i sytuacji społecznej osób LGBTQIA+.