Ułatwienia dostępu

Włączamy zero waste!

Grantobiorca: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 113 269,89 EUR
Partnerzy:
Norsensus Mediaforum (Norwegia)
Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Društvo Ekologi brez meja (Słowenia)
Czas realizacji: 01.09.2022-30.04.2024

Wieloletnie doświadczenia, nasze i naszych partnerów, świadczą o niedostatecznej partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży, niskim poziomie edukacji ekologicznej i braku świadomości młodych ludzi na temat konsekwencji marnowania zasobów (w tym żywności). Ten projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Naszym głównym celem jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania mieszkańców w polityki lokalne dotyczące ekologii oraz idei zero waste i less waste w województwie wielkopolskim. W ramach projektu tworzymy 20 Szkolnych Klubów Eko-Liderów i realizujemy kompleksowe działania edukacyjne oraz akcje wolontariackie, angażując różne grupy odbiorców: uczniów i uczennice, nauczycielki i nauczycieli, samorządowców oraz lokalną społeczność. Odbywają się szkolenia, warsztaty, webinaria, 2 konferencje, 3 panele obywatelskie i 1 panel samorządowy dla 300 uczniów/uczennic, 20 nauczycieli/nauczycielek, 40 osób z samorządu lokalnego, 40 osób reprezentujących rady młodzieżowe, rady osiedli i rady sołeckie oraz 60 mieszkańców. Realizujemy 80 wolontariackich akcji młodzieżowych. Są to szkolne kampanie zero waste, kiermasze zero waste, szkolne debaty oksfordzkie oraz szkolne budżety obywatelskie. Opracowujemy „Masterplan dla zero waste” – dokument inicjujący nową politykę lokalną dotyczącą wdrażania idei zero waste. Projekt jest realizowany w 20 lokalizacjach w województwie wielkopolskim. Jego efektem będzie realna zmiana w społecznościach lokalnych, tzn. wzrost podmiotowości oraz wiedzy i umiejętności w zakresie partycypacji, a także minimalizacja odpadów i wdrożenie idei zero waste. Łącznie zaangażujemy w projekt ponad 2000 osób. Naszymi partnerami są: Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Stowarzyszenie Ekolodzy Bez Granic (EBM Słowenia) oraz Norsensus Mediaforum (Norwegia).