Ułatwienia dostępu

Widoczne zdumienie. W kierunku akceptacji różnorodności płciowej

Grantobiorca: Stowarzyszenie Queerowy Maj
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 115 080,00 EUR
Partnerzy:
Fri - Foreningen For Kjønns- Og Seksualitetsmangfold (Norwegia)
Samtökin '78 (Islandia)
Pasientorganisasjonen For Kjønnsinkongruens (Norwegia)
Czas realizacji: 01.09.2022-30.04.2024

Ten projekt odpowiada na obecny w Polsce, w mediach głównego nurtu, problem transfobii i queerfobii. W publikacji „Sytuacja społeczna osób LGBTA” Kampania Przeciw Homofobii opisuje dramatyczną sytuację, w jakiej znalazły się osoby transpłciowe. 69% z nich doświadczyło przemocy, 1 osoba na 5 – nierównego traktowania w miejscu pracy, a 1 osoba na 4 – w dostępie do opieki zdrowotnej. Coraz bardziej popularna staje się retoryka wykluczająca osoby różnorodne płciowo, w tym osoby transpłciowe i niebinarne. Zwolenniczki i zwolennicy poglądu określanego jako TERF (tzw. feminizm wykluczający osoby transpłciowe, ang. trans-exclusionary feminism) uważają, że osoby transpłciowe i niebinarne stanowią zagrożenie dla praw kobiet. Taka narracja, dość powszechna w mediach i instytucjach publicznych, ma bezpośredni wpływ na sytuację społeczną i prawną osób transpłciowych. W tym projekcie dążymy do zmniejszenia napięcia w debacie publicznej o różnorodności płciowej i inkluzywnym języku, a jednocześnie przekazujemy dziennikarzom i dziennikarkom rzetelną wiedzę na ten temat. Analizujemy wyzwania dotyczące powszechnego w Polsce oraz w krajach partnerskich (Islandii i Norwegii) zjawiska TERF-izmu. Przygotowujemy pozytywną kampanię społeczną, odpowiadającą na potrzeby osób transpłciowych i niebinarnych, która zwiększy w społeczeństwie ich widoczność oraz wiedzę na ich temat. Projekt kierujemy zarówno do osób różnorodnych płciowo i ich bliskich w Polsce, jak i do innych podmiotów, które odczuwają konsekwencje retoryki antytranspłciowej. W działania projektowe aangażujemy również społeczność dziennikarską, która ma znaczący wpływ na kształtowanie opinii publicznej o osobach różnorodnych płciowo.