Ułatwienia dostępu

Warsztaty antydyskryminacyjne w klubach sportowych

Grantobiorca: Towarzystwo Sportowe Iron Man
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 114 114,27 EUR
Partnerzy:
Stowarzyszenie Żydowskie CUKUNFT (Polska)
Intermezzo Ungdomsorganisasjon (Norwegia)
Asociatia „Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale" (Rumunia)
Internationaler Bund (Polska)
Czas realizacji: 01.10.2021-30.09.2023

Celem projektu jest opracowanie metody edukacyjnej wykorzystującej sport i jego infrastrukturę (stadiony sportowe), za pomocą której można w atrakcyjny sposób przekazać młodzieży wartości tolerancji i wielokulturowości oraz uwrażliwić młodych ludzi na zachowania dyskryminacyjne. Przygotowujemy scenariusz zajęć i materiały dla osób uczestniczących. Organizujemy seminaria dla edukatorek i edukatorów, którzy we współpracy z polskimi klubami sportowymi prowadzą warsztaty dla młodzieży na nowoczesnych stadionach piłkarskich. Przygotowywane materiały dotyczą m.in. historii i wielokulturowej tradycji poszczególnych klubów piłkarskich. Poprzez odniesienia do żydowskich, niemieckich, rosyjskich założycieli, sportowców i działaczy chcemy pokazać młodzieży, że sport ma ogromny potencjał, który można wykorzystać do łączenia różnych grup społecznych (w tym narodowościowych, etnicznych czy religijnych) i promowania tolerancji. W czasie warsztatów wykorzystujemy motywy obecne we współczesnej piłce nożnej, w tym znane postacie: gwiazdy futbolu pochodzące z różnych kultur i środowisk, reprezentujące różne wyznania. W ramach projektu prowadzimy zajęcia wspierające tolerancję i wielokulturowość na czterech polskich stadionach. Projekt realizujemy we współpracy z partnerami: Stowarzyszeniem Żydowskim CUKUNFT, Internationaler Bund Polska, Intermezzo Ungdomsorganisasjon (Norwegia), Association „Center for Structural Development” (Rumunia). Partner z Norwegii pomaga przygotować materiały edukacyjne i prowadzi szkolenie w Norwegii prezentujące doświadczenia norweskich klubów sportowych w realizacji podobnych inicjatyw. Kontynuacją projektu będzie większe przedsięwzięcie realizujące jego cele: „Lekcje na stadionie”, w ramach których planujemy w przyszłości zbudować szerokie partnerstwo instytucji szkoleniowych, klubów sportowych, stadionów i organizacji pozarządowych, promujące tolerancję i przeciwdziałające dyskryminacji.