Ułatwienia dostępu

Utalentowani neuroróżnorodni. Rynek pracy wrażliwy na potrzeby osób z ASD

Grantobiorca: Fundacja DITERO
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 82 273,84 EUR
Partnerzy:
Gmina Gryfów Śląski
Fundacja Boskie Karkonoskie
Czas realizacji: 1.11.2021-31.10.2023

Wiele problemów osób ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) ma swoje źródło w presji najbliższego otoczenia i oczekiwaniu, że dziecko z ASD będzie zachowywać się „normalnie” bez względu na okoliczności. Skutkuje to traumami w dorosłym życiu takich dzieci. Dlatego chcemy pomagać rodzicom zaakceptować odmienność dzieci z ASD i pokazać im, że neuroróżnorodne dzieci mają unikalne talenty, a lepszą terapią jest pozytywne wspieranie ich rozwoju niż „terapia zachowań”. Odpowiadając na te wyzwania, w ramach projektu prowadzimy warsztaty dla rodziców 20 dzieci z ASD i obejmujemy ich opieką psychologiczną. Tworzymy Pracownię Odkrywania i Rozwoju Talentów (PORT) i realizujemy warsztaty, które pomogą odkryć i wzmocnić talenty dwunastu neuroróżnorodnych dzieci. Działaniem wspierającym i upowszechniającym efekty projektu jest sieć biznesu wrażliwego na potrzeby osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Szkolimy pracowników 60 firm, a w 20 firmach przeprowadzimy audyty dotyczące możliwości tworzenia miejsc pracy dla osób z ASD. Zorganizujemy całodzienne wyjazdy studyjne do inspirujących miejsc powiązanych ze ścieżkami talentów oraz do lokalnych firm, które w przyszłości mogą być miejscami pracy dla osób uczestniczących w projekcie. Zachęcamy firmy do objęcia patronatem, wsparciem merytorycznym i technicznym projektów przygotowanych przez młodych ludzi. Naszymi partnerami są Gmina Gryfów Śląski i Fundacja Boskie Karkonoskie działająca na rzecz promowania wrażliwego biznesu, odpowiedzialnego społecznie.