Ułatwienia dostępu

Uchodźcy na Lubelszczyźnie: informacja i doradztwo

Grantobiorca: Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa
Konkurs: 3. konkurs interwencyjny – 2. tury
Dofinansowanie ze środków Programu: 14 933,35 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.02.2022-31.07.2022

Projekt jest odpowiedzią na kryzys migracyjny w Polsce. Wspieramy cudzoziemców przebywających w otwartych ośrodkach na Lubelszczyźnie, którzy potrzebują informacji prawnej oraz wsparcia w kontaktach z polskimi instytucjami. Świadczymy doradztwo i udzielamy informacji prawnej telefonicznie i mailowo w naszej siedzibie oraz w czasie cotygodniowych dyżurów w ośrodkach dla cudzoziemców w województwie lubelskim, w 4 miejscowościach: Łuków, Biała Podlaska, Bezwola i Kolonia Horbów. Doradztwo świadczone jest przez prawnika, którego wspierają tłumacze języka dari/farsi, arabskiego oraz rosyjskiego i angielskiego, czyli języków, którymi posługują się uchodźcy i uchodźczynie. Uruchomiliśmy infolinię dla cudzoziemców, która jest czynna 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku. Opracowujemy materiały informacyjne (plakaty i ulotki) na temat postępowań toczących się wobec cudzoziemców, którzy ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co tydzień w naszych mediach społecznościowych zamieszczamy najważniejsze informacje na temat procedury ubiegania się przez cudzoziemców o ochronę i korzystania z ochrony międzynarodowej w RP oraz promujące działalność doradczą.