Ułatwienia dostępu

Szkoły Przyjazne LGBTQ+ 2.0

Grantobiorca: Fundacja GrowSpace
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 28 934,53 EUR
Partnerzy:
Fundacja na rzecz Praw Ucznia
Terram Pacis (Norwegia)
Czas realizacji: 01.10.2022-31.07.2023

Celem projektu jest poprawa sytuacji młodzieży LGBTQ+. W ramach projektu realizujemy badania, których wyniki zostaną wykorzystane do opracowania rekomendacji dla szkół przyjaznych osobom LGBTQ+. Pozyskanie szkół do przeprowadzenia badania okazało się trudne, pomimo licznych kontaktów nawiązanych w trakcie projektu Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+. W 90% szkół, z którymi się kontaktowaliśmy, spotkaliśmy się z otwartą odmową przystąpienia do projektu lub wycofaniem się w trakcie rozmów. Dyrekcje szkół i nauczyciele obawiają się reakcji kuratoriów oświaty i Ministerstwa Edukacji i Nauki, które jest przeciwne zajmowaniu się tematami dotyczącymi osób LGBTQ+ w szkołach. Przeprowadzeniem badania zazwyczaj zainteresowani byli uczniowie i uczennice, ale najczęściej nie uzyskiwali oni zgody dyrekcji. Jednak dzięki zaangażowaniu zespołu naszej Fundacji udało się pozyskać odpowiednią liczbę szkół. Realizujemy badania ankietowe dotyczące poczucia bezpieczeństwa w kilkunastu placówkach. Wyniki będą podstawą diagnozy i rekomendacji dla poszczególnych szkół, w których następnie odbędą się wydarzenia z udziałem młodzieży w wieku 16-19 lat. Przeprowadziliśmy również webinar ekspercki poświęcony zagadnieniem bezpieczeństwa psychicznego uczniów i uczennic w szkole. We współpracy z partnerem Fundacją na Rzecz Praw Ucznia zrealizowaliśmy konsultacje prawne w celu aktualizacji Inkluzywnego Statutu Szkoły, na podstawie której finalizowane są wersje minimum/ maksimum statutu do przyjęcia przez szkoły. Drugim partnerem projektu jest norweska organizacja Terram Pacis, która realizuje szkolenie na temat wskaźników inkluzywności szkoły w Polsce oraz w Norwegii. Dzięki zebranym wskaźnikom powstaną dobre praktyki, które posłużą jako przykłady przy realizacji wydarzeń w szkołach. Projekt zostanie podsumowany kartą dobrych praktyk.