Ułatwienia dostępu

Strażniczki rodzić po ludzku w regionach

Grantobiorca: Fundacja Rodzić po Ludzku
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 480,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.10.2022-31.01.2024

Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój ruchu lokalnych aktywistek – strażniczek rodzić po ludzku, wspieranie oddolnych obywatelskich inicjatyw na rzecz przestrzegania praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji w czasie porodu oraz angażowanie kobiet do podejmowania działań na rzecz zmiany. Od wielu lat piętnujemy złe praktyki opieki okołoporodowej i nagłaśniamy naruszenia prawa, dzięki czemu wprowadzono Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej – Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Dokument ten gwarantuje kobietom dostęp do jednakowego poziomu usług w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i uznaje prawa pacjenta jako ważną część opieki. Jednak mimo że Rozporządzenie obowiązuje od 10 lat, nie jest w pełni przestrzegane. Przestarzała wiedza, rutyna, niechęć do zmian dużej części personelu nadal uniemożliwia wdrożenie nowoczesnych procedur. W ramach projektu prowadzimy szkolenia dla 15 nowych, lokalnych aktywistek – strażniczek rodzić po ludzku. Zostaną one włączone do ruchu lokalnych strażniczek rozwijanego przez naszą Fundację od 2019 r. Wspieramy sieć strażniczek, podnosimy ich kompetencje, dostarczamy narzędzi i zasobów, a także pomagamy im prowadzić lokalne monitoringi opieki okołoporodowej oraz działania strażnicze. Prowadzimy stały monitoring „Głos matek” i akcję społeczną „Głos matek ma moc zmiany”, w ramach której zachęcamy kobiety do wypełniania ankiet na temat opieki okołoporodowej w szpitalach. Na podstawie wyników ankiet powstaje ranking szpitali położniczych. Organizujemy lokalne spotkania dla kobiet na temat praw człowieka w porodzie i prowadzimy lokalne kampanie „Mam prawo do skargi” zachęcające kobiety do pisania skarg do dyrekcji szpitali. Monitorujemy warunki, procedury oraz statystyki położnicze w szpitalach.