Ułatwienia dostępu

Spotkania Kultur. Migranci: Ja – Ty – My

Grantobiorca: Fundacja ATQI
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 679,00 EUR
Partnerzy:
Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie
Szkoła Podstawowa nr 5 w Śremie
TV RELAX Śrem
Czas realizacji: 15.11.2021-15.06.2022

W Wielkopolsce, w powiecie śremskim mieszkają przedstawicielki i przedstawiciele ponad 17 narodowości. Migrantki i migranci nie biorą udziału w życiu społecznym i kulturalnym regionu. Są skupieni na pracy zawodowej, często mieszkają wspólnie, wynajmując mieszkania w kilka osób. Mają więc utrudnione możliwości ujawnienia swojego potencjału społecznego czy kulturowego czy pochwalenia się umiejętnościami. Dzieci rozpoczynające edukację w szkołach nie znają języka i nie są zintegrowane z grupą rówieśników. W ramach projektu realizujemy pilotaż Miejsca Integracji Społecznej w celu zintegrowania migrantów i migrantek z lokalną społecznością. Organizujemy spotkania z kulturą ukraińską, chińską i białoruską, oraz warsztaty językowe i artystyczne. W szkołach podstawowych organizujemy interdyscyplinarne warsztaty edukacyjne i konkurs plastyczny „Poznajmy się”. Prowadzimy pogłębione wywiady etnograficzne z osobami reprezentującymi grupy mniejszościowe, których celem będzie poznanie problemów tych osób, powodów migracji czy planów życiowych. Na zakończenie projektu zorganizujemy konferencję z wykładem na temat edukacji międzykulturowej, otworzymy wystawę prac artystycznych oraz zaprezentujemy mapę życia migrantów i migrantek w Śremie, udostępnimy lokalnym instytucjom scenariusze. W ramach eko-happeningu zasadzimy drzewa symbolizujące 17 narodowości mieszkających w Śremie. Projekt objęty został honorowym patronatem Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Burmistrza Śremu. Partnerzy projektu to: Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie (tam odbędą się spotkania integracyjne), lokalna telewizja TV Relax Śrem (wspierająca projekt medialnie), Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja”, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie oraz BSCG Spółka z.o.o.