Ułatwienia dostępu

Społeczna Agencja Pośrednictwa – usługa użyteczna społecznie

Grantobiorca: Fundacja Studio M6
Konkurs: 3. konkurs interwencyjny – 2. tury
Dofinansowanie ze środków Programu: 15 000,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.04.2023-30.09.2023

W tym projekcie pomagamy osobom z Ukrainy, które z powodu wojny przybyły do Torunia, zalegalizować pobyt i uzyskać prawo do pracy w Polsce. Projekt odpowiada na problemy zgłaszane przez Rzecznika Praw Obywatelskich w uwagach do projektu nowelizacji Ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Reagujemy również na wyzwania, z którymi spotykamy się na co dzień, pracując z osobami z Ukrainy od marca 2022 r. Zmiany prawne mogą być niekorzystne dla tych osób z Ukrainy, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r., a planują pozostać tu dłużej i pracować w Polsce. Dlatego chcemy pomagać tym osobom w przystosowywaniu się do warunków panujących na polskim rynku pracy. W ramach projektu uruchamiamy punkt bezpłatnych konsultacji dla osób z Ukrainy i oferujemy im pomoc w legalizacji zatrudnienia oraz pobytu w Polsce. Pomoc dotyczy m.in. nostryfikacji dokumentów oraz zapewnienia bezpiecznego miejsca zamieszkania (najmu z gwarancją społeczną) w miesiącach przed upływem legalności pobytu i pracy, czyli przed dniem 24 sierpnia 2023 r. Wsparcie jest świadczone przez specjalistę ds. legalnego pobytu i prawa pracy.