Ułatwienia dostępu

Solidarnościowe Centrum Feministyczne

Grantobiorca: Fundacja Autonomia
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 108 925,52 EUR
Partnerzy:
Stelpur Rokka! (Islandia)
Karioka Girls Rock Camp Beskidy
Czas realizacji: 01.11.2022-30.04.2024

W ramach projektu tworzymy Solidarnościowe Centrum Feministyczne (SCF). Jest to otwarta, bezpieczna, wolnościowa i równościowa przestrzeń, skierowana przede wszystkim do kobiet, osób LGBTQ+, aktywistek szeroko pojętych praw człowieka, pochodzących z różnych państw, migrantek i uchodźczyń. SCF uruchomimy po okresie pilotażu, z uwzględnieniem wniosków i ewaluacji. Centrum będzie prowadzone przez osoby pochodzące między innymi z Polski, Białorusi i Ukrainy. Ze względu na trudną sytuację organizacji równościowych w Polsce oraz represje wobec aktywistek w Białorusi, dostrzegamy potrzebę utworzenia miejsca, które umożliwi im kontynuację podejmowanych działań, nawiązywanie kontaktów i współpracy. Celem SCF jest szeroko pojęta edukacja w zakresie praw człowieka oraz zwiększenie dostępności oferty, dzięki której osoby potrzebujące otrzymają wsparcie i zdobędą użyteczną wiedzę m. in. o zapobieganiu przemocy, asertywności, miejscach pomocowych oraz innych kwestiach związanych z empowermentem i przeciwdziałaniem dyskryminacji. Nasi partnerzy: Stelpur Rokka! z Islandii i Karioka GRC Beskidy wspierają nas w organizacji rockowego obozu i koncertu finałowego, którego ideą jest wsparcie kobiet w decyzyjności i pewności siebie za pomocą narzędzi edukacji muzycznej i równościowej.