Ułatwienia dostępu

Sklepy społeczne dla wszystkich

Grantobiorca: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 165,00 EUR
Partnerzy: None
Czas realizacji: 01.10.2021-31.03.2023

W Gdyni i Gdańsku działają sklepy społeczne, które zajmują się działalnością charytatywną i integracją społeczną mieszkańców. Jednak ich potencjał nie jest w pełni wykorzystany. Nasz projekt ma sprawić, że sklepy społeczne staną się podstawą dla rozwoju „społeczeństwa opiekuńczego”, które zastąpi „państwo opiekuńcze”, borykające się z wieloma systemowymi przeszkodami. Dlatego celem projektu jest zwiększenie potencjału sklepów społecznych jako miejsc przeciwdziałających wykluczeniu, promujących współpracę lokalną i pełniących rolę ośrodków integracji społecznej. Chcemy stworzyć wokół nich sieć osób prowadzących działania samopomocowe i samorzecznicze oraz zespoły doradcze, które będą wspierać ich rozwój. W pierwszym etapie projektu badamy, jakie zmiany społeczne dokonały się dzięki dotychczasowej działalności istniejących sklepów społecznych, i analizujemy potrzeby ich klientów. W drugim etapie tworzymy grupy robocze i przeprowadzamy szkolenia z samorzecznictwa i współpracy społecznej. Wyłaniamy liderów, którzy będą pełnić rolę rzeczników społeczności lokalnych. W kolejnym etapie wdrożymy i przetestujemy zaproponowane rozwiązania, a następnie opracujemy materiały edukacyjne ze wskazówkami na temat tego, jak zapobiegać wykluczeniu i prowadzić działania samopomocowe i samorzecznicze. Projekt kierujemy do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób pozostających w różnych kryzysach, doświadczających wykluczenia, również cyfrowego, migrantów i migrantek itp., pracowników administracji oraz działów CSR firm.