Ułatwienia dostępu

Samorządne – wspieranie przywództwa kobiet

Grantobiorca: Fundacja Laboratorium Zmiany
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 405,37 EUR
Partnerzy: Stowarzyszenie Europa Iuvenis
Czas realizacji: 01.10.2022-30.04.2024

Celem projektu jest zwiększenie świadomości na temat dyskryminacji ze względu na płeć w samorządach lokalnych w wojewodztwach opolskim i dolnośląskim oraz zapobieganie takiej dyskryminacji. Od lat rozmawiamy o dyskryminacji z kobietami, które są aktywne, zaangażowane, posiadają wysokie kwalifikacje, lecz wciąż pozostają w cieniu swoich kolegów. Te rozmowy zachęciły nas do badania przeszkód, jakie napotykają kobiety w swojej działalności. Uważamy, że więcej kobiet i dziewczyn będzie miało wpływ, władzę i mozliwość realizacji swojego potencjału, jeśli dokona się zmiany w ich otoczeniu. W ramach projektu prowadzimy badania i przygotowujemy raport na temat form i skutków dyskryminacji ze względu na płeć. Realizujemy kampanię edukacyjną skierowaną do samorządów lokalnych. Organizujemy kręgi dla lokalnych liderek – są to cykliczne spotkania dla kobiet i dziewczyn, podczas których uczestniczki uczą się od siebie reagowania na dyskryminację i wzajemnie się wspierają. Przygotowujemy „nowy stół” – zestaw materiałów, porad i wskazówek skierowanych do organizacji pozarządowych pracujących ze środowiskiem lokalnych samorządów. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są lokalne działaczki – radne, sołtyski oraz kobiety i dziewczyny, które dopiero zaczynają działać. Pośrednimi odbiorcami projektu są osoby decyzyjne w radach gmin, organizacje młodzieżowe i działacze oraz działaczki antydyskryminacyjne. Naszym partnerem jest Stowarzyszenie Europa Iuvenis, które wspiera nas w tworzeniu i testowaniu materiałów.