Ułatwienia dostępu

Różowe archiwa

Grantobiorca: Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 83 476,72 EUR
Partnerzy: Stowarzyszenie Lepsze Jutro
Czas realizacji: 01.11.2022-28.02.2024

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o historii ruchów LGBT+ w Polsce, w tym o przeprowadzonej w latach 1985-87 akcji „Hiacynt”, która doprowadziła do masowych zatrzymań i przesłuchań homoseksualnych mężczyzn. W Polsce 2/3 osób nieheteronormatywnych doświadczyło przynajmniej jednego zdarzenia o charakterze przemocowym, motywowanego uprzedzeniami. Według Ranking ILGA-Europe z maja 2021 roku, Polska jest najbardziej homofobicznym krajem w Unii Europejskiej. W latach 2018-21, w czasie kampanii wyborczych, atakowano osoby nieheteronormatywne na niespotykaną dotąd skalę. Nie była to jednak pierwsza taka sytuacja we współczesnej historii Polski. W latach 1985-87, Milicja Obywatelska przeprowadziła akcję „Hiacynt” polegającą na masowych zatrzymaniach i przesłuchiwaniach homoseksualnych mężczyzn. Obecnie, wiele organizacji i ruchów LGBT+ broni praw tej społeczności w Polsce. Brakuje jednak pamięci indywidualnej, a pamięć zbiorowa i instytucjonalna ogranicza się do wąskiego grona samych osób zainteresowanych. W ramach projektu tworzymy stronę internetową zawierającą zdigitalizowane materiały oraz archiwum audiowizualne. Organizujemy wystawy plenerowe poświęcone historii ruchów LGBT+ w Polsce, cykl spotkań, konferencję naukową, stworzymy publikację pokonferencyjną. Naszym partnerem w projekcie jest Stowarzyszenie Lepsze Jutro, które zapewnia zaplecze naukowe. Projekt poświęcamy pamięci Romy Cieśli – przyjaciółki Polistrefy, która inspirowała nas do eksploracji historii ruchów LGBT+ oraz jej dokumentowania.