Ułatwienia dostępu

Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce

Grantobiorca: Stowarzyszenie POLARIS - OPP
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 115 080,00 EUR
Partnerzy:
Gmina Jeleśnia (Polska)
Bevar mørket (Norwegia)
Društvo Temno nebo (Słowenia)
About Aneta Jeżyna-Becela & Agnieszka Ostrowska-Gołąb Sp. J. (Polska)
Czas realizacji: 01.10.2021-30.09.2023

W 2011 roku w Sopotni Wielkiej powstał pierwszy w Polsce obszar ochrony ciemnego nieba, wdrożony jako inicjatywa społeczna. Wspólna inwestycja JST i NGO została sfinansowana dzięki dotacji uzyskanej przez Gminę Jeleśnia na wymianę całego oświetlenia publicznego (ponad 180 latarni ulicznych) na takie, które chronią przed zanieczyszczeniem światłem. Niestety, inicjatywa z 2011 r. jest obecnie niewystarczająca z powodu coraz większej ekspansji sztucznego światła typu LED, instalowanego głównie w gospodarstwach domowych. W ramach projektów „Dark Sky Poland” oraz „Dark Sky Community” (2019-2021) wykonano badanie, w którym zebrano i przeanalizowano 33 ankiety z lokalnych gospodarstw. 27 osób wyraziło zainteresowanie zaangażowaniem się w redukcję zanieczyszczenia światłem we własnym gospodarstwie, 4 osoby zachowały neutralność, a jedynie 2 udzieliły odpowiedzi negatywnej. Wyniki badania pokazują, że istnieje potrzeba dotarcia do osób potencjalnych niezainteresowanych lub niezadowolonych (czyli ok. 18% mieszkańców i mieszkanek sołectwa) w celu uzyskania konsensusu oraz podniesienia świadomości na temat problemu zanieczyszczeniem światłem. Celem projektu „Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce” jest utrzymanie i wsparcie oddolnej idei mieszkańców i mieszkanek, nazwanej roboczo „racjonalną polityką oświetleniową”. Wykorzystując metodę partycypacji obywatelskiej, podejmujemy próbę opracowania pierwszej w Polsce uchwały dotyczącej krajobrazu nocnego. W tym celu tworzymy międzynarodowy komitet naukowy, prowadzimy warsztaty oraz inicjujemy radę dialogu społecznego na rzecz ekologii nocy. Efektem projektu będzie konsolidacja różnych grup społecznych, utrzymanie partnerstw, poprawa ochrony środowiska nocnego poprzez innowacyjne działanie, a także zwiększenie bezpośredniego zaangażowania blisko 500 osób i 150 gospodarstw domowych. Projekt jest realizowany w ramach współpracy trójstronnej między partnerami z Polski, Norwegii i Słowenii.