Ułatwienia dostępu

Pro-Baby. Dla rodziców dzieci z wyzwaniami

Grantobiorca: Fundacja Laboratorium Marzeń
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 114 809,52 EUR
Partnerzy:
Klinika Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Klinika Małego Kucyka w Suchym Lesie
Gaudium Et Studium. Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum anglojęzyczne
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”
Gerðaskóli (Islandia)
Moterų informacijos centras (Litwa)
Klub Kobiet Przedsiębiorczych
Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) Tartu Ülikool (Estonia)
Czas realizacji: 01.12.2022–31.03.2023

W Polsce nie istnieje kompleksowy system opieki zdrowotnej skierowany do rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami. Rodzice dzieci hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii noworodków nie otrzymują rzetelnych informacji ani odpowiedniego wsparcia. Takie doświadczenie powoduje stres porównywalny do stresu traumatycznego. Często przeżywają rozpacz, poczucie winy lub krzywdy, a nawet zmagają się z depresją. Brakuje wielospecjalistycznych ośrodków, w których dziecko jest w centrum uwagi, a specjaliści i specjalistki ściśle współpracują i konsultują się między sobą, aby wspólnie ustalać zakres działań terapeutycznych. Ponadto, działania skierowane do dziecka z niepełnosprawnością zazwyczaj pomijają aspekt funkcjonowania zdrowych członków rodziny. Dlatego rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami bardzo często się rozpadają (statystycznie 8 na 10 małżeństw rozpada się po przyjściu na świat dziecka z niepełnosprawnością). W tym projekcie tworzymy i testujemy rozwiązania, które usprawnią system wsparcia dla rodzin dzieci z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim. Projektujemy aplikację webową, uruchamiamy specjalistyczne forum oraz tworzymy sieć 10 Punktów informacyjno-konsultacyjnych PRO-BABY – Wczesnego Wsparcia Dziecka. Przeprowadzamy ewaluację i przygotowujemy raport na temat możliwości upowszechnienia wypracowanych rozwiązań w całej Polsce. Tworząc sieć Punktów Pro-Baby współpracujemy m.in. z takimi organizacjami i instytucjami, jak: Klinika Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Fundacja Rysy, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”, Klub Kobiet Przedsiębiorczych, Klinika Małego Kucyka w Suchym Lesie. Naszymi partnerami zagranicznymi są m.in. z Centre for Applied Social Sciences (CASS) University of Tartu (Estonia), Gerðaskóli, Suðurnesjabær (Islandia) i Women’s Issues Centre (Litwa).