Ułatwienia dostępu

Prawo na scenę! Rozwój Teatru Legislacyjnego w Małopolsce

Grantobiorca: Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 97 857,25 EUR
Partnerzy: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Polsko-Libańskiej Polanda
Czas realizacji: 01.10.2021–30.09.2023

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do dialogu na temat zasadności istniejących przepisów prawa, ich rewizji oraz sformułowania propozycji zapisów alternatywnych sprzyjających budowaniu postawy społecznej opartej na otwartości i szacunku. Problemy, na które odpowiada projekt, to niestabilna aktywność obywatelska młodych osób, a także ignorowanie (lub niepoważne traktowanie) głosu młodzieży w procesie stanowienia prawa na poziomie lokalnym. W 2020 r. w czasie Strajku Kobiet wiele młodych osób wyszło na ulicę protestując przeciwko działaniom władzy. Paradoksalnie, działania władzy wywołały zwiększoną aktywność młodych osób. Pandemia Covid-19 sprawiła, że strajk i akcje protestacyjne przeniosły się do internetu. Wiele młodych osób na znak wsparcia Strajku Kobiet umieszczało błyskawice jako swoje awatary podczas zajęć online, co wywołało negatywne reakcje władz (np. w części szkół został wprowadzony zakaz używania takich awatarów). Małopolska kurator oświaty określiła jako „niechlubne” przenoszenie dyskursu politycznego i ideologicznego do szkół. Z naszych doświadczeń wiemy, że młodzież bardzo nie zgadzała się z ograniczeniami, które zabraniały im protestować. W ramach projektu tworzymy spektakle w formule Teatru Legislacyjnego z udziałem młodzieży licealnej oraz osób dorosłych (36 osób). Realizujemy pokazy spektakli dla różnych grup wiekowych i społecznych (min. 160 osób). Formułujemy propozycje zmian istniejących przepisów prawnych dotyczących poruszanej tematyki. Opracowujemy raport badawczy o wpływie metody Teatru Legislacyjnego na wzmacnianie aktywności obywatelskiej i udostępnimy go min. 500 osobom zainteresowanym tą metodą. Działania wykorzystujące metodologię Teatru Legislacyjnego są realizowane na terenie Małopolski, we współpracy ze Stowarzyszeniem Polanda.