Ułatwienia dostępu

Polsko-ukraińskie siostrzeństwo

Grantobiorca: Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 114 995,20 EUR
Partnerzy: Norsensus Mediaforum (Norwegia)
Czas realizacji: 01.11.2022-29.02.2024

Potrzeba realizacji projektu wynika z istnienia uprzedzeń oraz reguł i oczekiwań dotyczących kobiet, które mają dostęp do edukacji, ale na ich wybory wciąż wpływają stereotypy. Chcemy zwrócić uwagę na problem dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć oraz narodowość. Projekt w szczególności kierujemy do dziewczyn z Ukrainy, które przybyły do Polski uciekając przed wojną. Dzięki realizacji projektów o podobnej tematyce wiemy, jak pilna jest potrzeba rozszerzenia działań antydyskryminacyjnych o osoby przybyłe z Ukrainy. W ramach projektu organizujemy Festiwal siostrzeński – edukacyjne wydarzenie otwarte, podczas którego tworzymy przestrzeń do interaktywnych działań, nowej wiedzy i refleksji nad wykluczeniem w codziennym życiu. Realizujemy warsztaty dla dziewczyn w wieku 15-18 lat, warsztaty dla edukatorów i edukatorek oraz polsko-ukraiński obóz siostrzeński. Przygotowujemy i realizujemy inicjatywy związane z tematyką antydyskryminacji i równości płci. Poprzez nasze działania zwiększamy wiedzę o agresywnych, wykluczających zachowaniach i ksztaltujemy umiejętności reagowania na nie. Uczymy osoby uczestniczace w projekcie, jak rozwiązywać sytuacje kryzysowe, jak budować dialog oparty na wartościach demokratycznych i jak wspierać najbardziej narażone grupy społeczne. Projekt jest skierowany do dziewczyn w wieku od 15 do 18 lat z Polski i Ukrainy mieszkających lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego oraz do osób zawodowo pracujących z młodzieżą (nauczycieli, pracowników bibliotek, domów kultury, NGO itp.). Naszym partnerem jest NorSensus Mediaforum – norweska organizacja angażująca młodych ludzi w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwijanie społeczności.