Ułatwienia dostępu

Podgórska Przestrzeń Dobrego Dialogu

Grantobiorca: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 115 072,60 EUR
Partnerzy:
Gmina Miejska Kraków (Polska)
Bjerkaker LearningLab (Norwegia)
Czas realizacji: 01.11.2021-30.04.2023

W ramach projektu będziemy rozwijać dialog i współpracę pomiędzy mieszkańcami i przedstawicielami lokalnego samorządu w krakowskiej dzielnicy Podgórze, a także wspierać oddolną aktywność mieszkańców. Projekt odpowiada na problem niskiego poziomu kultury dialogu, który przejawia się zwłaszcza w sposobie prowadzenia debaty publicznej w ważnych dla mieszkańców sprawach lub, często, w jej braku. Problem występuje zarówno w skali kraju, jak i w społecznościach lokalnych. Potrzebę rozwijania kultury dialogu i współpracy zdiagnozowaliśmy również w dzielnicy Podgórze, liczącej niemal 40 tys. mieszkańców. Główne cele projektu to: wzmacnianie współpracy lokalnej na poziomie dzielnicy, rozwijanie nowych form dialogu samorządu lokalnego z mieszkańcami i angażowanie mieszkańców do włączania się w dialog z samorządem. W ramach projektu będziemy wzmacniać aktywność mieszkańców oraz lokalnych instytucji i organizacji w podejmowaniu oddolnych inicjatyw i zachęcać do włączania się w dialog z samorządem. Utworzymy Dzielnicowe Forum Dialogu, za pomocą którego będziemy prowadzić spotkania, debaty i inne wydarzenia promujące partycypację społeczną. Wypracujemy rekomendacje dotyczące komunikacji oraz przyjaznych i stałych form dialogu samorządu z mieszkańcami. Będziemy współpracować z radnymi Rady Dzielnicy Podgórze. Partnerami będą również Urząd Miasta Krakowa oraz LearningLab z Norwegii. Projekt kierujemy przede wszystkim do lokalnych liderów, przedstawicieli Rady Dzielnicy oraz mieszkańców dwóch podobszarów dzielnicy – Starego Podgórza i Płaszowa.