Ułatwienia dostępu

POD PRĄD – eksperymenty z nadodrzańską przyrodą i dźwiękami, pobudzające kreatywności i twórcze myślenie u uczniów szkół podstaw

Grantobiorca: Stowarzyszenie 515
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 31 487,66 EUR
Partnerzy:
ProjektPolska.is Association (Islandia)
Ice Walkers Ehf (Islandia)
Czas realizacji: 01.11.2022-31.08.2023

Jest to innowacyjny, dźwiękowo-przyrodniczy projekt edukacyjny dotyczący rzek i zmian klimatu. W tym projekcie kontynuujemy i rozwijamy cykl edukacji ekologicznej #515niebieskichgodzinwszkole, który zrealizowaliśmy w ramach projektu #tematrzeka. Z naszych doświadczeń wynika, że wiedza o funkcjonowaniu i roli ekosystemów rzecznych w społeczeństwie jest zbyt niska. Ponadto latem 2022 roku na rzece Odrze doszło do poważnej katastrofy ekologicznej, która pokazała, jak niszczący wpływ na przyrodę ma działalność człowieka. W tym projekcie wdrażamy nowatorskie narzędzia edukacyjne, dzięki którym można uczyć dzieci i młodzież (10-16 lat) o procesach i zasadach funkcjonowania zdrowych rzek. Lokalna społeczność potrzebuje nowej wiedzy, inspiracji oraz danych, które pozwolą krytycznie spojrzeć na podejmowane decyzje — własne, sąsiada czy lokalnych władz. Uczniowie potrzebują również konkretnych kompetencji technologicznych, których rozwijanie nie jest możliwe w obecnym systemie edukacji w Polsce. W ramach projektu realizujemy interaktywne eksperymenty dźwiękowo- przyrodnicze o tematyce ekologicznej, zachęcającące do samodzielnych poszukiwań i myślenia „pod prąd”. Wykorzystujemy w nich takie narzędzia jak symulacje, dźwięk, wideo i podcasty. Opracowujemy platformę edukacyjną, na której gromadzimy i udostępniamy materiały, kreatywne rozwiązania i dobre praktyki z Polski i z Islandii. Projekt realizujemy z partnerem z Islandii – firmą ICE WALKERS. Opisy esperymentów będą dostępne na platformie w języku polskim i angielskim.