Ułatwienia dostępu

Parowozownia Katowice: nowe życie dla zabytku i społeczności lokalnej

Grantobiorca: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 101 999,31 EUR
Partnerzy: Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Industrialnego Kongres Ochrony Zabytków
Czas realizacji: 01.09.2022-30.04.2024

Historia katowickiej parowozowni jest niewiele krótsza od historii Katowic – przemysłowego miasta, którego rozwój umożliwiła kolej i jej infrastruktura. Jednocześnie parowozownia położona jest na styku dwóch najtrudniejszych dzielnic Katowic pod względem społecznym: Załęża i Śródmieścia. Jej rewitalizacja jest więc szansą nie tylko na zachowanie dziedzictwa kulturowego, ale przede wszystkim na podniesienie jakości życia mieszkańców. Dlatego w ramach projektu organizujemy konsultacje społeczne na temat nowych funkcji parowozowni oraz prowadzimy działania rzecznicze, które maja pomóc w jej rewitalizacji. Chcemy przekonać władze lokalne do uratowania tego zabytku oraz stworzenia w nim miejsca przyjaznego mieszkańcom. W ramach projektu promujemy także dziedzictwo przemysłowe Katowic, które traktujemy jako potencjał rozwojowy miasta.