Ułatwienia dostępu

Oficyna inspiracji – przysiądź się

Grantobiorca: Fundacja Homo Sacer
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 952,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 1.11.2021-31.01.2023

Celem projektu jest wsparcie osób znajdujących się w kryzysie bezdomności oraz ich integracja z mieszkańcami Wrocławia. Chcemy zmienić negatywny wizerunek osób w kryzysie bezdomności, a także zwalczać stereotypy i uprzedzenia związane z bezdomnością. Projekt zakłada aktywny udział i wspólne działania zarówno grupy osób w kryzysie bezdomności, jak i innych grup społecznych Wrocławia, dzięki czemu pojawi się szansa na wprowadzenie w mieście realnej zmiany społecznej. W ramach projektu prowadzimy warsztaty rzemieślnicze i artystyczne oraz spotkania integracyjne w interdyscyplinarnej przestrzeni „MiserArt – strefa kreatywna w labiryncie wykluczenia”, mieszczącej się w kompleksie oficyn we Wrocławiu. Podczas warsztatów odbywających się pod hasłem „Oficyna Inspiracji”, osoby w kryzysie bezdomności uczą się wykorzystać upcyckling do tworzenia przedmiotów, które później służą do aranżacji przestrzeni do społecznej integracji. Zdobywają zarówno „twarde” umiejętności (np. obsługa narzędzi stolarskich), jak i umiejętności „miękkie” (np. myślenie kreatywne). Ważnym elementem projektu jest organizacja warsztatów-spotkań pod hasłem „Przysiądź się”, których celem jest integracja osób w kryzysie bezdomności z wrocławską młodzieżą oraz lokalną społecznością dzielnicy Nadodrze.