Ułatwienia dostępu

Obywatelski Program z zakresu promocji zdrowia psychicznego w powiecie radomskim

Grantobiorca: Stowarzyszenie "KAS" Kombinat Aktywności Społecznej
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 793,56 EUR
Partnerzy: Stowarzyszenie LATOROŚL
Czas realizacji: 01.11.2022-30.12.2023

W naszym projekcie chcemy zwrócić uwagę władz, instytucji lokalnych oraz lokalnej społeczności na ważny problem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Młodzież do 18. roku życia często nie otrzymuje bezpośredniego wsparcia psychologicznego albo nie ma wystarczającej wiedzy o dostępnych formach wsparcia w powiecie radomskim. W ramach projektu, we współpracy z osobami reprezentującymi różne środowiska, przeprowadzamy diagnozę zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży do 18. roku życia i przygotowujemy obywatelski program promocji zdrowia psychicznego i prewencji zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży w powiecie radomskim. Potrzeba realizacji projektu wynika z pogarszającego się stanu psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce, do czego w dużym stopniu przyczyniła się pandemia COVID-19. Wg danych Komendy Głównej Policji, w Polsce w 2021 roku zarejestrowano 1369 przypadków prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w roku 2020 (736 przypadków). Są to danie niezwykle niepokojące. W działaniach partycypacyjnych prowadzonych w ramach projektu uczestniczą osoby z organizacji społecznych pracujących z dziećmi i młodzieżą, pracownicy i pracowniczki Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i samorządów gminnych, a także rodzice dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, nauczycielki, nauczyciele, pedagożki i pedagodzy, psycholożki i psychologowie ze szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, lekarze psychiatrzy i młodzież. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej, a partnerem Stowarzyszenie Latorośl.