Ułatwienia dostępu

Obywatele i kształtowanie przestrzeni

Grantobiorca: Centrum Inicjatyw Obywatelskich
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 114 880,83 EUR
Partnerzy:
Miasto Słupsk
Mannréttindaskrifstofa Íslands (Islandia)
Dubrovačka Razvojna Agencija DURA (Chorwacja)
Czas realizacji: 01.10.2021-30.09.2023

Mieszkańcy i mieszkanki Słupska w niewielkim stopniu angażują się w sprawy publiczne i rzadko uczestniczą w konsultacjach społecznych. Utrudnia to władzom miasta podejmowanie decyzji dotyczących kształtowania miejskiej przestrzeni. Planowane inwestycje wywołują reakcję mieszkańców zbyt późno, a wówczas ewentualne modyfikacje projektów są zbyt trudne do przeprowadzenia. Pomimo otwartości władz i urzędników na opinie mieszkańców i mieszkanek, brakuje w mieście przyjaznych rozwiązań ułatwiających zgłaszanie pomysłów i wątpliwości. Procedury konsultacji społecznych są zbyt trudne i niezbyt atrakcyjne dla mieszkańców, którzy nie wierzą, że ich głosy będą brane pod uwagę. Dlatego w tym projekcie tworzymy dobre okazje do włączenia mieszkańców i mieszkanek w proces podejmowania decyzji o przestrzeni w mieście. Wraz z urzędnikami i mieszkańcami prowadzimy program „Nasza Wspólna Przestrzeń” i wybieramy miejsca, które chcemy zagospodarować jako przestrzenie do spędzania wolnego czasu z elementami błękitno-zielonej infrastruktury. Zaprosiliśmy do współpracy ekspertów i ekspertki w zakresie planowania rozwiązań przestrzennych w sposób partycypacyjny. Angażujemy zainteresowane osoby w projektowanie konkretnych rozwiązań dla wybranych przestrzeni. Zachęcamy wszystkich mieszkańców i mieszkanki do działań na rzecz zachowania miejskiego ładu przestrzennego – wspólnie się uczymy i wypracowujemy standardy kształtowania, projektowania i utrzymania przestrzeni w mieście. Projekt realizujemy we współpracy z partnerami z Islandii i Chorwacji.