Ułatwienia dostępu

Obrona, ochrona, opowieść. LGBT+ przeciw dezinformacji

Grantobiorca: Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 463,06 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.11.2022-31.01.2024

Celem projektu jest przygotowanie społeczności LGBT+ w Polsce na czas wyborów parlamentarnych w 2023 r., w którym przewidujemy agresywną kampanię wyborczą wykorzystującą dezinformację. W latach 2019-2020 podczas trzech kampanii wyborczych prowadzona była skoordynowana akcja propagandowa wymierzona w osoby LGBT+. Jej kulminacją było stwierdzenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy: „LGBT to nie ludzie, to ideologia”. W tym projekcie przygotowujemy infrastrukturę i zawartość merytoryczną dla komunikacji wspierającej osoby LBGT+ w okresie nadchodzących wyborów. Komunikację tę definiujemy dwutorowo. Po pierwsze, jako przeciwdziałanie dezinformacji poprzez fact-checking, analizę programów politycznych i wypowiedzi osób kandydujących w wyborach. Po drugie, jako stworzenie pozytywnej narracji budującej poczucie sprawczości, odpowiedzialności obywatelskiej i nadziei wśród osób LGBT+, ich sojuszników i sojuszniczek. W ramach projektu koordynujemy działania grup zadaniowych na poziomie regionalnym, zapewniamy wkład ekspercki i przygotowujemy infrastrukturę oraz zawartość kampanii społecznej opartej na wiedzy. Uruchamiamy system wczesnego wykrywania i reagowania na nowe kampanie „anty-LGBT”. Przygotowujemy rzetelną, niepolaryzującą narrację na temat praw osób LGBT+. Będziemy dbać o obecność takiej narracji w mediach w czasie kampanii wyborczej.