Ułatwienia dostępu

O tym się nie mówi. Czego nie powiedzieli mi rodzice, a co przekażę córce/synowi.

Grantobiorca: Fundacja Damy Radę
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 101 616,96 EUR
Partnerzy: Medycy Kobietom - grupa ginekolożek, ginekologów, psychiatrek i położnych
Czas realizacji: 01.09.2022-30.04.2024

W tym projekcie realizujemy cykl działań edukacyjnych na temat kobiecego zdrowia. Projekt jest odpowiedzią na stereotypy, mity i uprzedzenia dotyczące zdrowia i seksualności kobiet, przekazywane z pokolenia na pokolenie. „Menstruacja to wstydliwy temat. Tak już jest” – zarówno ten temat, jak i inne związane z cielesnością i seksualnością kobiet są traktowane w polskim społeczeństwie jako tematy tabu. Stereotypy, mity i uprzedzenia na temat kobiecego zdrowia utrudniają rozwój edukacji zdrowotnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i przemocy wobec kobiet. Rozpowszechniony w Polsce wielopokoleniowy model rodziny, w którym mężczyzna pracuje zawodowo, a kobieta zajmuje się domem, wychowuje dzieci i opiekuje się osobami starszymi lub niepełnosprawnymi w rodzinie, sprawia, że kobiety są zależne finansowo i niesamodzielne w podejmowaniu życiowych decyzji. Ponadto, na starość otrzymują najniższą emeryturę. To właśnie osoby zależne finansowo najczęściej doświadczają przemocy i wykluczenia. Raport z 2015 r. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 2015 rokuwskazuje, że największa skala przemocy 27,92% występuje na terenach wiejskich. 96% osób doznających przemocy to kobiety, a największą grupą wiekową są kobiety w wieku 25-34 lata 37,50%, następnie 35-44 lata 29%. W ramach projektu grupa #MedycyKobietom, składająca się z lekarzy, lekarek i położnej, prowadzi dla kobiet szkolenia i wykłady. Beneficjentkami projektu są kobiety: mieszkanki gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich z całej Polski. Tematyka szkoleń i spotkań dotyczy dojrzewania i rozwoju psychoseksualnego, menstruacji, w tym ubostwa menstruacyjnego, nowoczesnej antykoncepcji, ciąży, porodu i połogu, badań profilaktycznych dla kobiet, w tym mammografii i cytologii, niepłodności i zdrowia psychicznego. Nagrania wykładów udostępniamy w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMnil-bAdMhSiyp0rSJq_bnwni927htDI