Ułatwienia dostępu

Nowe drogi dla praw człowieka – online i offline

Grantobiorca: 9dwunastych
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 101 818,36 EUR
Partnerzy: Stowarzyszenie Egala
Czas realizacji: 01.10.2022-29.02.2024

Zmiany społeczno-polityczne w ostatnich latach w Polsce znacznie utrudniły realizowanie działań antydyskryminacyjnych. Właściwie zaprzestano finansowania tych działań ze środków publicznych – było ono możliwe jedynie z funduszy zagranicznych (np. Erasmus+, MF EOG), co nie jest wystarczające. Dlatego w tym projekcie wzmacniamy nasze działania antydyskryminacyjne realizowane dotychczas w organizacjach pozarządowych i urzędach na Podlasiu, a także szukamy nowych sposobów prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej. Projekt kierujemy do osób mających wpływ na światopogląd młodzieży i osób dorosłych: aktywistów i aktywistek, osób zatrudnionych w edukacji i kulturze oraz instytucjach publicznych, urzędach, osób publikujących w mediach społecznościowych oraz na Wikipedii. Naszym celem jest przekazanie im umiejętności atrakcyjnego prezentowania praw człowieka jako wartościowej podstawy budowania światopoglądu oraz wdrażanie edukacji antydyskryminacyjnej jako horyzontalnego standardu prowadzonych działań. Organizujemy warsztaty antydyskryminacyjne dla osób publikujących w mediach społecznościowych (np. YouTube, Wikipedia). Wg szacunków od 84% do 91% redaktorów Wikipedii to mężczyźni, a tylko 17,7% biografii w Wikipedii napisanych w języku angielskim dotyczy kobiet, („Nature” 2018, „Harvard Business Review” 2016, „Wysokie Obcasy” 03/2017,11/2020). Prowadzimy szkolenia dotyczące edukacji antydyskryminacyjnej dla edukatorów i edukatorek. Opracowujemy poradnik dla szkół pt. „Rady rodziców w edukacji antydyskryminacyjnej” i oferujemy mentoring dla rad rodziców i kadry pedagogicznej (50 osób). Poradnik zostanie przekazany do 2000 podlaskich szkół. Odbiorcami projektu są osoby działające w organizacjach społecznych (w tym nieformalnych), instytucjach publicznych i urzędach w województwie podlaskim, osoby publikujące w mediach społecznościowych oraz na Wikipedii, kadra szkolna i osoby działające w radach rodziców.