Ułatwienia dostępu

Nowa Sól na społecznej fali

Grantobiorca: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 83 780,93 EUR
Partnerzy: Gmina Nowa Sól
Czas realizacji: 01.12.2021-30.09.2023

W naszym projekcie rozwijamy partycypację obywatelską w mieście Nowa Sól. Zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli władz miasta i organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniach i konsultacjach społecznych na temat tworzenia lokalnych polityk publicznych. Projekt odpowiada na potrzebę zaangażowania społecznego mieszkańców Nowej Soli po wielu latach priorytetowego traktowania gospodarki i przedsiębiorczości. Prowadzimy szkolenia dla urzędników, radnych, mieszkańców i społeczników oraz sześć procesów konsultacyjnych. Konsultacje dotyczą działania Centrum Aktywności Społecznej, współpracy miasta z organizacjami społecznymi, Programu Aktywności Społecznej i zasad udziału organizacji w Nowosolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Wraz z Nowosolskim Centrum Wolontariatu organizujemy szkolenia dla wolontariuszy oraz wydarzenie: Dni Wolontariusza. Ponadto realizujemy Nowosolskie Fora NGO. W efekcie projektu urzędnicy miejscy oraz władze samorządowe zdobędą umiejętności samodzielnego prowadzenia konsultacji społecznych. Mieszkańcy nauczą się, jak aktywnie uczestniczyć w procesach decyzyjnych oraz w tworzeniu lokalnych polityk publicznych i aktów normatywnych. Przedstawiciele NGO zostaną włączeni w utworzenie Nowosolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wypracują wieloletni program współpracy miasta z NGO oraz zasady dotyczące konsultacji. Rozwiną kompetencje włączania się w procesy decyzyjne, umiejętności w zakresie rzecznictwa, zarządzania organizacją i współpracy z wolontariuszami.