Ułatwienia dostępu

Młodzieżowe Laboratorium Samorządowe

Grantobiorca: Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 101 657,19 EUR
Partnerzy:
Agencja Promocyjno-Reklamowa SPOT s.c. Piotr Czerwiński, Wojciech Krawczyk
Fundacja Zróbmy.To
Czas realizacji: 01.10.2021-31.07.2023

Młodzieżowe Laboratorium Samorządowe to projekt realizowany w Cieszynie od października 2021 do lipca 2023 roku. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby młodych osób uczących się w cieszyńskich szkołach ponadpodstawowych. Przeprowadzona przez nas w kwietniu 2021 roku na próbie 360 osób ankieta wykazała, że 87% respondentek i respondentów nie posiada poczucia sprawczości w swojej lokalnej społeczności. Ponadto młodzież nie wie, jak działa samorząd gminny, z jakimi wyzwaniami się mierzy i jaka może być ich rola w kształtowaniu polityk lokalnych. Jednocześnie istnieje wyraźny potencjał do zmiany: ponad 71% respondentek i respondentów uznało, że sprawy Cieszyna są dla nich interesujące i ważne. Dlatego głównym celem projektu jest zwiększenie poczucia sprawczości wśród uczestniczek i uczestników projektu, ale też rozwój ich kompetencji z zakresu wiedzy samorządowej, autoprezentacji, świadomego korzystania z mediów. Do udziału w projekcie zgłosiło się 30 młodych (14+) osób ze Śląska Cieszyńskiego. Osoby te od stycznia 2022 roku biorą udział w regularnych seminariach międzyobszarowych, warsztatach samorządowych oraz warsztatach kompetencyjno-integracyjnych. Wspólnie pracujemy nad stworzeniem statutu Młodzieżowej Rady Gminy i wspieramy jej ponowne powołanie w Cieszynie. W ramach współpracy z partnerami projektu (gazetacodzienna.pl, redakcjaBB) młodzież już wkrótce zacznie publikować autorskie teksty poświęcone sprawom lokalnym. Projekt zakończy Forum Młodzieży w czerwcu 2023 roku, podczas którego zaprezentujemy raport ewaluacyjny, badający zmianę poczucia sprawczości cieszyńskiej młodzieży. Młodzieżowe Laboratorium Samorządowe to nie tylko bogaty program działań edukacyjnych, to również towarzyszenie uczestnikom i uczestniczkom projektu w ich codziennych wyzwaniach oraz wspieranie ich własnych inicjatyw.