Ułatwienia dostępu

Miasto w ruchu

Grantobiorca: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 110 183,33 EUR
Partnerzy:
Landvernd, landgræðslu - og umhverfisverndarsamtök Íslands (Islandia)
Stowarzyszenie Federacja Zielonych Grupa Krakowska
Czas realizacji: 01.11.2022-30.04.2024

„Miasto w ruchu” to projekt strażniczy, którego celem jest zbadanie sposobu wdrażania zasad i postulatów dokumentu „Polityka transportowa miasta Łodzi” przez osoby i instytucje zarządzające łódzką komunikacją. W ramach projektu prowadzimy monitoring prawa dotyczącego funkcjonowania transportu zbiorowego w Łodzi. Opracowujemy raport z monitoringu zawierający wnioski i rekomendacje. Organizujemy szkolenia dla urzędników i urzędniczek na temat zasad dobrego rządzenia i przejrzystości. Prowadzimy działania komunikacyjne, w ramach których inicjujemy debatę publiczną na temat trasportu i upowszechniamy opracowane materiały, w tym raport z monitoringu. Efektem projektu będzie pogłębienie wiedzy mieszkańców i mieszkanek na temat regulacji prawnych dotyczących transportu zbiorowego w Łodzi. Projekt ma umożliwić wprowadzenie usprawnień w sposobie zarządzania transportem w Łodzi. Grupą docelową projektu są urzędnicy Urzędu Miasta Łodzi, radni, łódzcy aktywiści i społecznicy, mieszkańcy, dziennikarze śledzący temat transportu. Pośrednimi beneficjentami są osoby korzystające z naszych publikacji: Tygodnika Spraw Obywatelskich i Aktywność Obywatelska. Projekt realizujemy w partnerstwie z 2 organizacjami: Federacją Zielonych Grupą Krakowską i Icelandic Environmental Association (Landvernd) z Islandii.