Ułatwienia dostępu

Lokalny Punkt Wsparcia i Integracji Imigrantów – Gdańsk Chełm

Grantobiorca: Fundacja NOVA
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 86 490,95 EUR
Partnerzy:
Mimir (Islandia)(/br)Rada Dzielnicy Chełm
Czas realizacji: 01.09.2022-30.04.2024

W tym projekcie działamy na rzecz równego traktowania i wspierania partycypacji społeczej migrantów i migrantek narodowości ukraińskiej w Chełmie (dzielnicy Gdańska). Nasze cele chcemy osiągnąć poprzez stworzenie i prowadzenie Lokalnego Punktu Wsparcia i Integracji Imigrantów. Fundacja NOVA od 2019 roku prowadzi Klub Sąsiedzki Chełm. Staramy się zaspokajać potrzeby mieszkańców w zakresie budowania lokalnej tożsamości, aktywizacji, integracji wokół własnej społeczności i terytorium. Organizujemy wydarzenia i warsztaty, prowadzimy punkt konsultacji dla mieszkańców, szkolenia rozwojowe dla osób dorosłych, pomagamy w organizacji i wdrażaniu oddolnych inicjatyw. Od 2021 roku w naszych zajęciach coraz częściej uczestniczą migranci i migrantki z Ukrainy, którzy stali się integralną częścią naszej społeczności. Dlatego w ramach projektu prowadzimy działania edukacyjno- integracyjne dla osób z Ukrainy: konsultacje prawne, warsztaty i zajęcia adaptacyjne i integracyjne, kursy językowe i konwersacje. Wsparciem obejmujemy łącznie ok. 200 osób narodowości ukraińskiej. Dzięki projektowi mamy nadzieję na zwiększenie partycypacji, uznawania praw i równego traktowania osób narodowości ukraińskiej w życiu wspólnoty naszej dzielnicy. Projekt realizujemy we współpracy z islandzką organizacją MIMIR, która ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu kursów językowych oraz warsztatów przygotowujących migrantów do życia w społeczności oraz rynku pracy kraju przyjmującego dla migrantów. Naszym drugim partnerem jest Rada Dzielnicy Chełm, z którą realizujemy działania na rzecz poprawy jakości życia Ukraińskich mieszkańców dzielnicy.