Ułatwienia dostępu

Lokalnie EkoLOgiczni

Grantobiorca: Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 981,92 EUR
Partnerzy: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce
Czas realizacji: 01.11.2022-31.01.2024

W mieście Warka, w którym jest realizowany projekt, aktywność młodzieży jest bardzo niska. Nie ma ani jednej organizacji młodzieżowej, nie działają też stałe oddolne grupy nieformalne. Działania proekologiczne spotykają się ze skrajnymi reakcjami: część młodych osób je popiera, część nie wykazuje nimi zainteresowania. Dlatego w naszym projekcie chcemy rozwijać u młodzieży poczucie odpowiedzialności za ochronę klimatu. Projekt kierujemy do 75 młodych osób z Liceum Ogólnokształcącego w Warce. Tworzymy przestrzeń dla młodych ludzi do realizacji ich pasji kulturalnych, a także aangażujemy ich do działań społecznych i proekologicznych. W ramach projektu realizujemy Edukacyjne Eko Wyprawy, które przybliżają zasoby przyrodnicze najbliższej okolicy oraz działalność lokalnej organizacji pozarządowej. Uczniowie i uczennice prowadzą kampanię społeczną pod hasłem „Stawiam na LOkalne Eko”, promującą lokalne zasoby i realizują swoje 3 Inicjatywy Ekologiczne. Efekty swojej pracy prezentują na Festiwalu Aktywności Eko w swoim liceum. Za pomocą takich działań chcemy sprawić, by młodzi ludzie stali się orędownikami i orędowniczkami ochrony klimatu. Poprzez integrację, zabawę i inspirowanie do działania wspieramy ich samorealizację i rozwijamy aktywną postawę obywatelską. Partnerem projektu jest Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce, posiadające doświadczenie realizacji projektów z młodzieżą oraz zaangażowaną kadrę nauczycielską i zarządzającą. Nasz partner jest odpowiedzialny za rekrutację uczestników i uczestniczek, informowanie o projekcie oraz wsparcie w tworzeniu programów i zasad działania.