Ułatwienia dostępu

Łemkowie to My

Grantobiorca: Zjednoczenie Łemków w Gorlicach
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102398,81 EUR
Partnerzy: Львівська молодіжна громадська організація “Молода Лемківщина"
Czas realizacji: 20.12.2021-30.11.2023

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społeczności Łemków zamieszkującej 3 powiaty województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. Mieszka tam około 2700 członków i członkiń tej mniejszości etnicznej, najwięcej w gminie Uście Gorlickie. W 8 wioskach gminy znajdują się dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości – w latach 2008–2022 były one kilkakrotnie niszczone. W 2018 roku festiwal kultury łemkowskiej Watra w Zdyni zakłóciła grupa młodych osób w strojach kibiców reprezentacji Polski. W tym samym roku został spalony samochód zastępcy przewodniczącego Zjednoczenia Łemków. Odnotowaliśmy liczne obraźliwe wpisy w Internecie, które zbiegały się z publikowaniem w sieci artykułów na temat akcji Wisła z 1947 r. Po dziesięciu latach od deportacji część Łemków wróciła do swojej ojczyzny, często zastając w swoim rodzinnym domu nowych lokatorów. Budziło to niechęć, niepewność, sprzeciw i strach przed eksmisją z bezprawnie przejętego przez społeczność polską mienia. W przestrzeni publicznej w gminie Gorlice pojawiły się na murach napisy: „Łemki do gazu”. Dlatego w tym projekcie chcemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców ze społeczeństwa większościowego i przeprowadzić działania integracyjne i edukacyjne. Pracujemy przede wszystkim z młodzieżą. W ramach projektu opracowujemy i przeprowadzamy multimedialne wykłady dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu. Edukacja, informowanie czy wzajemne otwieranie się na siebie jest gwarancją zmian społecznych, mentalnych, przeciwdziałania dyskryminacji czy wykluczeniu. Działania integracyjne i edukacyjne są prowadzone przez Łemków i tym samym mniejszość ta zyskuje możliwość zaprezentowania się lokalnej społeczności.