Ułatwienia dostępu

Latarnicy – Sieć Współpracy na rzecz Praw Człowieka w Biznesie

Grantobiorca: Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 115 039,20 EUR
Partnerzy:
Umbosmaur barna / Rzecznik Praw Dziecka (Islandia)
Alda – félag um sjálfbrni og lýri (Islandia)
Yaroslav Mudryi National Law University (Ukraina)
Czas realizacji: 01.12.2021–30.06.2023

W ramach projektu tworzymy i rozwijamy sieć współpracy pomiędzy ekspertami i ekspertkami w dziedzinie praw człowieka i biznesu, a także wzmacniamy potencjał Stowarzyszenia Central & Eastern Europe Business & Human Rights Association. Celem projektu jest m.in. upowszechnienie wiedzy nt. praw człowieka w kontekście biznesu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej oraz zwiększenie świadomości w organizacjach pozarządowych w zakresie standardów etycznych współpracy z biznesem. Impulsem do przygotowania projektu było zdiagnozowanie aktualnych wyzwań i problemów podczas realizacji innych projektów Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, opracowywania analiz i przeprowadzania badań. Do wyzwań tych należą: niewystarczająca wiedza na temat praw człowieka w społeczeństwie, brak zaawansowanej współpracy regionalnej i rozwiązań systemowych, niedostateczna liczba specjalistów ds. praw człowieka w biznesie, odpływ ekspertów z III sektora do biznesu oraz trudne relacje pomiędzy biznesem a organizacjami pozarządowymi. W ramach projektu przygotowujemy materiały edukacyjne w języku polskim i ukraińskim, m.in. na stronę Central and Eastern Europe and Central Asia Resource Hub on Business & Human Rights (CEECA Resource Hub). Zrealizujemy wizytę studyjną w Islandii oraz warsztat poświęcony tematyce etycznych zasad współpracy między organizacjami pozarządowymi a biznesem. Prowadzimy Letnią Akademię, cykl webinariów tematycznych, przygotujemy publikację i zorganizujemy konferencję podsumowującą. Odbiorcami bezpośrednimi projektu są osoby studiujące, początkujący profesjonaliści i profesjonalistki z Polski, Ukrainy i innych państw Europy Wschodniej. Odbiorcami pośrednimi są przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie oraz osoby świadczące dla nich pracę, władze publiczne oraz media. Projekt realizujemy w partnerstwie z Uniwersytetem im. Jarosława Mądrego w Charkowie (Ukraina), Stowarzyszeniem Alda oraz Rzeczniczką Praw Dziecka w Islandii.