Ułatwienia dostępu

Kultura włączająca w szkołach podstawowych województwa zachodniopomorskiego

Grantobiorca: Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 614,51 EUR
Partnerzy: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego
Czas realizacji: 01.09.2022-30.06.2023

W tym projekcie zwiększamy świadomość i empatię obywatelek i obywateli w zakresie nierówności dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Naszym głównym celem jest budowanie kultury włączającej w 12 szkołach podstawowych województwa zachodniopomorskiego. Zwiększamy świadomość i wiedzę nt. specjalnych potrzeb edukacyjnych wśród 120 uczniów i uczennic oraz 12 nauczycielek i nauczycieli. Zawieramy porozumienia wolontariackie z sześcioma osobami reprezentującymi Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego (MSWZ) i prowadzimy dla nich szkolenia. Organizujemy spotkania animacyjne prowadzone przez osoby z MSWZ w 12 szkołach uczestniczących w projekcie (dla ok. 120 uczniów). Realizujemy obóz edukacyjny dla 6 animatorów/animatorek, 12 nauczycieli/nauczycielek i 24 uczniów/uczennic, a także kampanie informacyjno-edukacyjne dla lokalnych społeczności szkolnych. Efektem projektu będzie zwiększenie wiedzy uczniów i nauczycieli w 12 szkołach podstawowych województwa zachodniopomorskiego nt. specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz przeciwdziałanie stereotypom w stosunku do tej grupy. Partnerem w projekcie jest Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.